Objevitelé Asie

Kdo podnikl první průzkumné cesty do Himálaje či poprvé navštívil Srí Lanku a arabský svět? Nechte se na cestách inspirovat dobrodruhy mířícími do Asie.

Dmitrij Leontěvič Ovcyn – člen 2. sibiřské výpravy
Objevitelé Asie

Dmitrij Leontěvič Ovcyn – člen 2. sibiřské výpravy

Účastnil se ruské výpravy na Sibiř a Kamčatku. Sblížení s dcerou vyhnaného rodu a to ho přivedlo do pout a sbavilo důstojnického titulu.

Odorico z Pordenone – mnich velkým cestovatelem
Misionáři

Odorico z Pordenone – mnich velkým cestovatelem

Odorico podnikl několik výprav. Jako jeden z prvních Evropanů se dostal na jižní polokouli. Jeho nejdelší cesta trvala patnáct let. Přinesl poznatky o dalekých krajích jako Cejlonu, Číně, Tibetu.

Vladimír Afanasjevič Obručev – geolog ve Střední Asii
Cestovatelé 19. století

Vladimír Afanasjevič Obručev – geolog ve Střední Asii

Podnikl několik geologických expedic po Střední Asii, dále se zabýval výzkumem věčně zamrlých ploch a nerostných ložisek na Sibiři. Je také znám jako autor sci-fi románů.

Afanasij Nikitin – ruský kupec v Persii
Objevitelé Asie

Afanasij Nikitin – ruský kupec v Persii

Po ztroskotání v Kaspickém moři se ocitl bez prostředků, a tak půl roku putoval napříč persií a sháněl prostředky na cestu domů. Během cesty sepsal poznatky o místním obyvatelstvu.

Singh Nain – první pandita
Cestovatelé 19. století

Singh Nain – první pandita

Ind vyučený Brity jako pomocník pro expedice a vědecké výpravy.

Ivan Vasiljevič Mušketov – geolog
Cestovatelé 20. století

Ivan Vasiljevič Mušketov – geolog

Zabýval se geologickými průzkumy v Pamíru, na Blízkém východě a na Kavkaze. Hledal původ zemětřesení v Alma Ata.

Alois Musil – český objevitel letohrádku Amra
Čeští objevitelé

Alois Musil – český objevitel letohrádku Amra

Absolvoval teologická studia na Blízkém východě. Objevil letohrádek Amra, který je dnes chráněn organizací UNESO. Za války se snažil vzužít své obliby u arabských kmenů ve prospěch Ústředních mocností.

Nikolaj Nikolajevič Muravjev-Karskij
Cestovatelé 19. století

Nikolaj Nikolajevič Muravjev-Karskij

Zkoumal stepi a poušte ve střední Asii.

Alexander Henri Mouhot – objevitel středověkého města Angkor
Cestovatelé 19. století

Alexander Henri Mouhot – objevitel středověkého města Angkor

Učitel francouštiny, přírodovědec a fotograf, prováděl výzkumy v jihovýchodní Asii, převážně v Laosu. V Kambodži objevil středověké město Angkor.

Ivan Moskvitin – kozák a objevitel Ochotského moře
Objevitelé Asie

Ivan Moskvitin – kozák a objevitel Ochotského moře

Vedl oddíl kozáků, díky této výpravě vznikla první mapa dálného východu a bylo objeveno ochotské moře.

Antão de Miranda – portugalec na Siamu
Mořeplavci

Antão de Miranda – portugalec na Siamu

Mořeplavec, zkoumal Asii.

Alexandr Fjodorovič Middendorf – expedice na sever Ruska
Cestovatelé 19. století

Alexandr Fjodorovič Middendorf – expedice na sever Ruska

Ruský přírodovědec, který více prozkoumal a přinesl nové poznatky z nejsevernějšího poloostrova Asie – Tajmyru. zabýval se studiemi věčně zmrzlých oblastí.

Pedro Mascarenhas – objevitel souostroví Maskarény
Mořeplavci

Pedro Mascarenhas – objevitel souostroví Maskarény

Při námořních cestách do Indie objevil nové neobydlené ostrovy.

Giovanni Marignola – italský mnich na cestách po Asii
Objevitelé Asie

Giovanni Marignola – italský mnich na cestách po Asii

Po teologiských a právnických studiích podnikl cestu přes Čínu na Cejlon. Po návratu pobýval na dvoře Karla IV.

Maës Titianos – v Číně sto let po Kristu
Objevitelé Asie

Maës Titianos – v Číně sto let po Kristu

Až do Číny se pravděpodobně dostal makedonský obchodník a cestovatel Maës Titianos, který žil už v druhém století.