Maës Titianos – v Číně sto let po Kristu

Maës Titianos – v Číně sto let po Kristu

Až do Číny se pravděpodobně dostal makedonský obchodník a cestovatel Maës Titianos, který žil už v druhém století.

MAËS TITIANOS (1.–2. století) – řecký (makedonský) obchodník a cestovatel

Makedonec Maës Titianos je jediným z řeckých a římských obchodníků, o němž víme, že podnikal cesty z Říma daleko na východ, a jehož jméno se nám dochovalo až do současnosti. ­Ptolemaios nám zachoval zprávu, že jeho lidé vykonali cestu z Kamenné věže (obchodní stanice někde ve Ferganské dolině) do hlavního města země Sérů, tj. Číny. Snad byl jejich cílem Čchang-an, dnešní Xi’-an. Tato cesta je prý vedla pod horami Kasijskými, snad Tarimskou pánví, pod pohořím Kchun-lun. Bližší zprávy o životě a díle muže jménem Maës Titianos, žijícího kolem roku 100, se nám ale nezachovaly.

Jednotlivé pokusy o cesty z Číny do Evropy či obráceně máme ale zachovány po celý starověk (ÚKan Jing), ještě roku 166 došlo do Číny poselstvo císaře Marka Aurelia (An-tun z říše Ta-čchin).

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: