Střední Asie

Přidat nové téma
Uzbekistán – přednáška 14. 12. 2023
Střední Asie

Pozvánka na přednášku o jedné cestě a dvou trecích po uzbeckých horách a městech na Hedvábné stezce.
ve čtvrtek 14. 12. 2023 od 18:30 hod
Promítat se bude na Albertově v posluchárně "Věž" PřF UK - geografie.
Do posluchárny se dostanete z ulice Albertov hlavním vchodem do budovy Přírodovědecké fakulty UK (č.p. 6), pěšky nebo výtahem do 2. patra, 2x odbočíte doprava, na konci chodby za lítačkami po úzkém schodišti do 3. patra, vpravo do posluchárny č. 362.
Dva treky přes turisty opomíjená pohoří v Uzbekistánu nás mile překvapila. Ve vápencovém pohoří Chimgan poblíž trojmezí s Kyrgyzstánem a Kazachstánem jsme potkali jen jednu partu těžkooděnců. V národním parku Zaamin na tádžických hranicích jsou sice rekreační střediska, ale do hor lázeňští hosté nechodí, jen ovečky a pastevci nám dávali dobrou noc. Rozhlíželi jsme se z třítisícových vrcholků a brodili se divokými kaňony pod zříceninami starých pevností.
Kromě známých historických měst Buchary a Samarkandu jsme navštívili starobylou Chivu na dalekém západě a nejjižnější a nejteplejší město Uzbekistánu Termez na břehu Amudarji. V poušti Kyzylkum nás vítr zavál na tři středověké hrady, u Termezu jsme prolezli několik jeskyní - buddhistických obydlí pod přísným dohledem strážců uzbecko-afghánské hranice.
Na setkání ve Věži se těší
Libor a Kamila Hnykovi

1 2 3 22