Afanasij Nikitin – ruský kupec v Persii

Afanasij Nikitin – ruský kupec v Persii

Po ztroskotání v Kaspickém moři se ocitl bez prostředků, a tak půl roku putoval napříč persií a sháněl prostředky na cestu domů. Během cesty sepsal poznatky o místním obyvatelstvu.

NIKITIN Afanasij († 1472 nebo 1473, Smolensk, Rusko) – ruský kupec

Mohutná řeka, která jako páteř dělila Rusko od severu k jihu, sloužila jako přirozená obchodní cesta a lákala kupce k dalšímu pronikání k jihu. Tverský kupec A. Nikitin se onoho léta 1466 neplavil po Volze poprvé – stejně jako jiní obchodníci zajížděl již dříve do Kazaně k výměně zboží s Tatary. Tentokrát však chtěl s nákladem kožešin plout mnohem dál, a přidal se proto k doprovodu šírvánského vyslance Asambega, který se vracel z Moskvy.

Vypluli z Nižního Novgorodu a za trochu dramatických okolností se dostali do Kaspického moře, až ztroskotali na pobřeží dnešního Dagestánu nedaleko města Derbentu. Nikitin se octl zcela bez prostředků, a vydal se proto za případným výdělkem do Baku a přes Kaspik do perského městečka Čapakúr, kde se připojil ke kupecké karavaně (1469).

Pouť napříč Persií

Půl roku putoval Persií; měsíc strávil v Jazdu a zamířil do Hormuzu a odtud do Maskatu. Na malé indické lodi se plavil šest týdnů s perskými a indickými kupci do Diu a Kambáje. Vydal se dál na jih a tři roky zůstal ve vnitrozemském Bídaru a Dakkhinu. Navštívil i poutní místo Parvatipuram. Po uplynutí třetího roku svého pobytu v indickém vnitrozemí začal se Nikitin připravovat na zpáteční cestu (1472). Prošel řadou významných indických středisek, až se dostal do přístavu Dabhól (jižně od Bombaje).

Znovu vstoupil na loď a přes Indický oceán se po měsíční plavbě dostal na pobřeží Afriky. Odtud mířila loď do Maskatu a přes Perský záliv do Hormuzu. Karavanními cestami putoval Nikitin do Jazdu a Tabrízu, tehdejšího hlavního města Persie. V něm našel skupinu cestující do jižního Zakavkazskaa přes Arménii (v blízkosti Araratu) se počátkem října 1472 dostal do Trapezuntu (Trabzon). Přes bouřící Černé moře přeplul v polovině listopadu 1472 do dnešní Feodosie (tehdejší janovské osady Kaffa) na Krymu. Ještě na konci roku 1472 se vydal s moskevskými kupci přes Krym a podél Dněpru do Kyjeva a poté do Smolenska. Smrt pak zastavila jeho cestu do Tveru.

Nikitinovi poznatky z cest

Po celou cestu si Nikitin vedl deník, v němž zachytil celé Putování přes tři moře. Rukopis po zemřelém tverském kupci převzali jeho moskevští průvodci a předali v roce 1475 v Moskvě úředníkovi, který měl na starosti styky se zahraničím. Spis se stal součástí archivu, v němž se uchovávala svědectví o zajímavých a významných událostech, a po více než třech stoletích jej našel historik Nikolaj M. Karamzin. Objevil v Nikitinovi cestovatele, který dříve než Portugalci popsal poklady Indie i život jejích obyvatel a zachytil zprávy o Cejlonu a o Číně, jak je zaslechl v indických přístavech.

V. Lesný (ed.): Putování ruského kupce Afanasije Nikitina přes tři moře. Praha 1951; Vitaševskaja, M.: A. Nikitin. Moskva 1955.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: