Giovanni Marignola – italský mnich na cestách po Asii

Giovanni Marignola – italský mnich na cestách po Asii

Po teologiských a právnických studiích podnikl cestu přes Čínu na Cejlon. Po návratu pobýval na dvoře Karla IV.

MARIGNOLA Giovanni (* kolem 1300, Florencie, Itálie, † asi 1358, snad Praha) – italský mnich a cestovatel

G. dei Marignoli pocházel z bohaté florentské rodiny, již v mládí vstoupil do minoritského řádu (klášter Santa Croce ve Florencii) a vystudoval práva na boloňské univerzitě. Roku 1338 jej pak papež Benedikt XII. pověřil vedením poselstva k mongolskému chánovi.

Spolu s početným doprovodem opustil Marignola v prosinci 1338 papežské sídlo v Avignonu a odtud zamířil do Neapole, kde nastoupil na loď; ta ho převezla do Feodosije na Krymu. Přes území tzv. Zlaté hordy se papežský legát dostal do Kuldži (I-ning) pod hřbety Altaje a přes poušť Gobi do Pekingu. Tam se setkal s mongolským chánem (Mongolové v té době vládli v Pekingu jako dynastie Jüan) a pobyl u jeho dvora několik let. Plán na cestu po souši do Indie mu nevyšel, ale napříč jižní Čínou, kterou ve své relaci nazývá zemí Manzi, pokračoval do Kuang-čou (Kantonu) a lodí na Indický poloostrov. Po zastávkách v Kóllamu a na mysu Kumárí se dostal na ostrov Saba, snad totožný se Sumatrou, a na Cejlon, kde navštívil Adamovu horu. Přes Hormuz, Basru, Bagdád a Damašek se pak vrátil do Evropy, kterou znovu uviděl v roce 1353.

O rok později jej papež za odměnu jmenoval biskupem v jihoitalském Bi­signanu, ale Marignola se vyskytoval častěji u dvora císaře Karla IV. Ten také zcestovalého mnicha pověřil sepsáním nové Kroniky české, v níž se ale italský mnich pouze držel předloh a, jak poznamenal František Palacký, svou kronikou získal si Marignola mnohem větší zásluhy o zeměpis Asie ve středověku než o české dějiny… Pravděpodobně u Karlova dvora (v Praze, Norimberku či Vratislavi) také Marignola někdy v letech 1358–59 zemřel. Usuzuje se podle toho, že ještě v červenci 1358 cestovatel světil oltáře v Norimberku, zatímco v březnu příštího roku papež jmenoval nového bisignanského biskupa.

Jan Marignola, Kronika česká, in: Kroniky doby Karla IV. (ed. M. Bláhová, J. Zachová), Praha 1987, s. 448–523, 580–583. Připravuje se nová edice rukopisu (K. Engstová).

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: