Objevitelé novověku

Dmitrij Leontěvič Ovcyn – člen 2. sibiřské výpravy
Objevitelé Asie

Dmitrij Leontěvič Ovcyn – člen 2. sibiřské výpravy

Účastnil se ruské výpravy na Sibiř a Kamčatku. Sblížení s dcerou vyhnaného rodu a to ho přivedlo do pout a sbavilo důstojnického titulu.

Francisco de Casi Orellana – první Evropan splouvá Amazonku
Objevitelé Ameriky

Francisco de Casi Orellana – první Evropan splouvá Amazonku

První překonal Amazonku od horního toku až k ústí. Byl hnán touhou po objevení zlata a dalšího bohatství. Amazonské nemoci mu byly osudné.

Diego Ordaz – cesty za bohatstvím
Objevitelé Ameriky

Diego Ordaz – cesty za bohatstvím

Touha po bohatství a moci hnala Ordaze po Jižní Americe.

Sebastian Ocampo – rozluštil tvar Kuby
Je článek u země, ale zároveň není cestopis ani zajímavé místo

Sebastian Ocampo – rozluštil tvar Kuby

Mořeplavec, zkoumající Kubu, vyvrátil domněnku, že jde o asijský poloostrov.

João da Nova – objevitel několika ostrovů
Mořeplavci

João da Nova – objevitel několika ostrovů

Výpravami na Dálný Východ následoval Vasco da Gamu. Při plavbách objevil několik ostrovů.

Jean Bellesborne de Nicolet – zkoumal Velká jezera v Severní Americe
Mořeplavci

Jean Bellesborne de Nicolet – zkoumal Velká jezera v Severní Americe

Cestovatel po Severní Americe, hledal spojnici mezi Atlantským a Tichým oceánem.

Pánfilo de Nárvez – krutý a neúspěšný conquistador
Objevitelé Ameriky

Pánfilo de Nárvez – krutý a neúspěšný conquistador

Neúspěšný conquistador, veškeré jeho výpravy končily velkými ztrátami mužů a lodí.

Jens Munch – Nor hledající průjezd do Tichého oceánu
Mořeplavci

Jens Munch – Nor hledající průjezd do Tichého oceánu

Kapitán expedice na sever Ameriky.

Ivan Moskvitin – kozák a objevitel Ochotského moře
Objevitelé Asie

Ivan Moskvitin – kozák a objevitel Ochotského moře

Vedl oddíl kozáků, díky této výpravě vznikla první mapa dálného východu a bylo objeveno ochotské moře.

Antão de Miranda – portugalec na Siamu
Mořeplavci

Antão de Miranda – portugalec na Siamu

Mořeplavec, zkoumal Asii.

Fjodor Alexejevič Minin – důstojník na severu
Je článek u země, ale zároveň není cestopis ani zajímavé místo

Fjodor Alexejevič Minin – důstojník na severu

Patřil k prvním objevitelům nejsevernějšího Ruska, objevil něklik ostrovů a severovýchodní mys.

Fjodor Alexejevič Minin – důstojník na severu
Je článek u země, ale zároveň není cestopis ani zajímavé místo

Fjodor Alexejevič Minin – důstojník na severu

Patřil k prvním objevitelům nejsevernějšího Ruska, objevil něklik ostrovů a severovýchodní mys.

Daniel Gottlieb Messerschmied – cestovatel po Sibiři
Objevitelé novověku

Daniel Gottlieb Messerschmied – cestovatel po Sibiři

Cestoval po Rusku, probádal oblasti za Uralem a přinesl nové geografické poznatky pro úpravu map.

Alvaro Mendaña de Neyra – osídlovatel Šalamounových ostrovů
Mořeplavci

Alvaro Mendaña de Neyra – osídlovatel Šalamounových ostrovů

Podnikl výpravy do Tichého oceánu, osídloval ostrovy v Oceánii.

Pedro Mascarenhas – objevitel souostroví Maskarény
Mořeplavci

Pedro Mascarenhas – objevitel souostroví Maskarény

Při námořních cestách do Indie objevil nové neobydlené ostrovy.

1 2 3 9