João da Nova – objevitel několika ostrovů

João da Nova – objevitel několika ostrovů

Výpravami na Dálný Východ následoval Vasco da Gamu. Při plavbách objevil několik ostrovů.

NOVA João da († 1509) – portugalský mořeplavec

Úspěch V. da Gamy byl v Portugalsku takovou senzací, že ihned poté vyplul na Dálný východ P. A. Cabral, a ještě než se vrátil, už do Indie vyplula třetí flotila, vedená šlechticem João da Novou. Při plavbě využil její velitel podobného kursu jako Vasco da Gama, takže plul podél západoafrického pobřeží a odtud přímo k jihovýchodu, přičemž náhodou objevil ostrov Consepsão (nynější Ascension; název – v překladu Nanebevzetí – mu dal kvůli tomu, že jej objevil v den Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. 1501). Při další plavbě obeplul mys Dobré naděje a v Mosambickém průlivu objevil malý ostrůvek (4,4 km2), který dnes nese jeho jméno (ve španělské podobě), Juan de Nova.

V Indii se João da Nova stejně jako Cabral pokusil o spojení s Kóčinem proti Kalikatu; stejně jako předchůdci zjistil, že portugalská taktika (kombinace síly zbraní a vzájemné štvaní místních panovníků proti sobě navzájem) by mohla slavit úspěch, čehož pak využili Vasco da Gama, da Cunha či Albuquerque. João da Nova se vrátil do Portugalska – s velkými ztrátami – na konci roku 1502, přičemž na zpáteční cestě ještě objevil ostrov Svaté Heleny.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: