Dmitrij Leontěvič Ovcyn – člen 2. sibiřské výpravy

Dmitrij Leontěvič Ovcyn – člen 2. sibiřské výpravy

Účastnil se ruské výpravy na Sibiř a Kamčatku. Sblížení s dcerou vyhnaného rodu a to ho přivedlo do pout a sbavilo důstojnického titulu.

OVCYN Dmitrij Leontěvič (18. století) – ruský námořní důstojník, účastník 2. sibiřské výpravy

Instrukce, se kterou se na jaře 1734 vydávala druhá Beringova výprava na Sibiř a Dálný východ, stanovila pro poručíka Ovcyna úkol prozkoumat severní pobřeží Sibiře od ústí Obu na východ k Jeniseji. Pro jeho splnění nejprve v roce 1734 mapoval dolní tok Obua pak se v létě 1737 vypravil s oddílem námořníků až k jeho ústí do Karského moře. Na malých loďkách sledoval pobřeží severní Sibiře a na podzim 1737 se dostal do Jenisejského zálivu a k ústí tohoto sibiřského veletoku.

Ovcynova výprava patřila v prvních dobách 2. kamčatské expedice k nečetným úspěchům, které Beringova expedice zaznamenala. Poručík Vasilij Prončiščev († 29. 8./9. 9. 1736) proplul z Jakutska k ústí Leny a pronikl až k Oleňku, kde přezimoval, když jeho loď uvízla v ledu. V následujícím roce postoupil k ústí Anabaru a do zálivu Chatanga a pronikl na poloostrov Tajmyr. Při zpáteční cestě onemocněl kurdějemi a v ústí Oleňku zemřel. Po ročním usilovném pochodu se zubožený zbytek Prončiščevovy skupiny vrátil do Jakutska.

Nástrahy při putování

Ještě tragičtěji dopadla výprava poručíka Lasinia, která měla prozkoumat sibiřské pobřeží od Leny na východ. Sotva vyplula na volné moře, zamrzla v ledu a při přezimování zemřel vůdce výpravy a další tři desítky námořníků na kurděje. Pouhých osm lidí se pěšky vrátilo do Jakutska.

Zpáteční cesta Dmitrije Ovcyna nepostrádala romantický nádech. Na podzim 1736 se dostal do malého městečka Berezova na řece Obu. Ve vyhnanství zde žila knížecí rodina Dolgorukých a Ovcyn se sblížil s jejich dcerou Jekatěrinou, bývalou nevěstou nezletilého cara Petra II. Pro pohlednou Káťu se dostal do konfliktu s jedním z místních úředníků (a zároveň věznitelů Dolgorukých), který nelenil a požaloval na Ovcyna v Petrohradě.

Sotva se Ovcyn dostal do Tobolska, byl zatčen, degradován a v poutech odeslán k Beringovi. Jako prostý námořník se účastnil na Beringově lodi Sv. ­Petr plavby k americkým břehům (1741), přezimoval na Komodorských ostrovech a svou námořnickou zkušeností přispěl k návratu posádky na Kamčatku a do Ochotska.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: