Pánfilo de Nárvez – krutý a neúspěšný conquistador

Pánfilo de Nárvez – krutý a neúspěšný conquistador

Neúspěšný conquistador, veškeré jeho výpravy končily velkými ztrátami mužů a lodí.

NARVÁEZPánfilo de (* asi 1470, Valladolid, Španělsko, † listopad 1528, u pobřeží Floridy) – španělský conquistador

Jako smolař mezi dobyvateli se jeví španělský conquistador P. Narváez, který podle dobových zpráv vynikal jen mimořádnou krutostí vůči Indiánům (prokázal ji při tažení do vnitrozemí Kuby roku 1513) a mimořádnou hrabivostí, která mu přinesla neobyčejné bohatství. Jeho výpravy končily zpravidla bez valného úspěchu a s početnými ztrátami. Guvernér Velasquez ho v roce 1520 poslal za neposlušným Cortésem do Mexika a svěřil mu 1 500 mužů na osmnácti lodích, aby potrestal vzpurného vůdce a „mrtvého či živého“ přivezl nazpátek na Kubu. Krátce po Narváezově přistání na mexickém pobřeží přepadl Cortés jeho tábor. Velká část bojovníků přešla v očekávání bohaté kořisti na Cortésovu stranu, zatímco jejich velitel ztratil v noční srážce oko a skončil jako Cortésův zajatec v okovech. Část Narváezových lodí byla odstrojena, aby nikdo nemohl podat Velasquezovi zprávu. Druhou část vyslal Cortés k průzkumu mexického pobřeží. Narváez se na Kubu (a posléze do Španělska) vrátil až po třech letech.

Za dobýváním Nového světa se P. Nar­váez vypravil znovu v roce 1527, když získal privilegium na kolonizaci území mezi Floridou a východním Mexikem. Se čtyřmi stovkami ozbrojenců (z toho 80 jezdců) se Narváez vylodil 15. 4. 1528 v zálivu Tampa na západním pobřeží Floridy. Odeslal pryč lodi, které ho dopravily na severoamerický kontinent, a postupoval na sever hustými lesy a močály. Ztratil třetinu svých lidí a celé výpravě docházely zásoby. Vrátil se proto na jih k moři a pokusil se přeplout Mexický záliv na pěti jednoduchých člunech, které si poněkud primitivním a obtížným způsobem Španělé postavili. Vítr rozdělil španělskou „flotilu“ a lodi, jimž veleli Nar­váez a Cabeza de Vaca, se dostaly do ústí Mississippi. Zatímco Cabeza de Vaca navrhoval počkat na zmizelou trojici lodí, Narváez se rozhodl plout do říční delty, kterou objevili. Zmizel i se svými druhy beze stopy. U severního pobřeží Mexického zálivu ztroskotaly i další tři lodi Nar­váezovy výpravy. Z početné výpravy se zachránila jen čtveřice vojáků na čele s Cabezou de Vaca.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: