Ladislav Skokan: vysokoškolský pedagog

Ladislav Skokan: vysokoškolský pedagog

Svůj život strávil na univerzitní půdě. Nejprve jako vedoucí katedry geografie na Vysoké škole ekonomické, poté stejný post zastával na Pedagogické univerzitě v Ústí nad Labem, kde stále působí. Podílel se na tvorbě  mnoha učebnic, přednáší a publikuje.

(*4. 12. 1933 Moravské Budějovice) – český geograf

Moskevská státní univerzita

Na rozdíl od většiny našich vědců Ladislav Skokan nevystudoval některou z českých či moravských univerzit, ale Moskevskou státní univerzitu (absolvoval v roce 1957), kde tehdy I. M. Majergorz vychoval skupinu geografů z východoevropských zemí. To určilo Skokanovu další vědeckou dráhu.

Docent a vedoucí katedry na Vysoké škole ekonomické

Po návratu do Československa nastoupil na Vysokou školu ekonomickou, kde více jak 30 let přednášel ekonomickou geografii a geografii Sovětského svazu. V letech 1968–90 vedl katedru geografie na VŠE, v roce 1974 získal docenturu. Podílel se na napsání řady učebnic pro všechny stupně škol. Z jeho publikací uveďme například: Geografie světového hospodářství (spoluautor, 1968), Sovětský svaz (1969), Svaz Sovětských socialistických republik (s Josefem Sedlářem, 1987) atd.

Podruhé vedoucím katedry

Dlouhá léta publikoval v časopise Lidé a země, jehož byl v letech 1972–1990 vedoucím redaktorem. V roce 1990 Skokan začal působit na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. O rok později se stal vedoucím tamní katedry geografie; svůj vědecký zájem rozšířil i o historickou geografii a teorii vyučování zeměpisu.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: