Jan Votýpka

Jan Votýpka

(* 14. 1. 1938 Kosmonosy) – český geograf a geomorfolog

Mládí Jan Votýpka prožil na českomoravském pomezí, v okolí Nové Bystřice. Této oblasti také věnoval jednu ze svých prvních prací (Tvary zvětrávání a odnosu žuly v severní části Novobystřické vrchoviny, 1964). Vystudoval odbornou geografii na Přírodovědecké fakultě UK (dokončil 1964), na fakultě už zůstal jako asistent a přednáší zde již více než 30 let. V roce 1991 se habilitoval, v letech 1991–97 stál v čele Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK.

Votýpka je specialistou v oblasti geomorfologie, zejm. geomorfologických procesů a jejich dynamiky (Geneze a klasifikace granitového reliéfu masívu Plechého, 1981). Dále se věnuje fyzické geografii světa, především oblastem Severní Ameriky a bývalého SSSR, které důkladně procestoval (v poslední době k nim přibyla ještě Austrálie). Z Votýpkových regionálních prací zmiňme alespoň dvoudílnou učebnici Fyzická geografie SSSR (1982, znovu 1988), knihu Severní Amerika (s J. Janoušovou, 1987) a z posledních let skripta Fyzická geografie Evropy (1994), v nichž Evropu nepopisuje podle zemí, ale podle geologických celků.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: