Willem Janszoon – Nizozemec objevuje svět

Willem Janszoon – Nizozemec objevuje svět

Touha Nizozemců ovládat svět vedla i mořeplavce Janszoona. Podíval se na Novou Guineju či do Austrálie.

JANSZOON Willem (též Jansz nebo Janssen) (* asi 1570, † asi 1636) – nizozemský mořeplavec

Bohatí kupci z nizozemských provincií se dívali se závistí na portugalské pronikání do Indie. Jejich mořeplavci se od konce 16. století postupně zmocňovali námořních cest kolem mysu Dobré naděje, až dosud ovládaných Portugalci. Cílem Nizozemců se stával Malajský poloostrovSundské ostrovy – výprava Cornelise Houtmana se v roce 1595 zachytila na Jávě a Nizozemci pronikali na Moluky, ovládané Portugalci. V Indickém oceánu se nizozemské lodi zastavovaly na ostrově Mauritius, který se stal jejich základnou pro cesty do jihovýchodní Asie. Mořeplavci ze Spojených provincií dokázali zopakovat Magalhãesovu cestu kolem světa.

Bohatá nizozemská města, bojující o nezávislost na Španělsku, založila v roce 1602 Nizozemskou východoindickou společnost a její agenti zřizovali obchodní základny na Malajském poloostrově, ostrově Sulawesi a na Jávě. Válečné koráby Nizozemců ochromily španělské a portugalské loďstvo v této části světa a dnešní Indonésie se proměňovala na Nizozemskou východní Indii. Sídlem generálního guvernéra se stala Jakarta, která roku 1619 dostala jméno Batavia.

Další cesty Nizozemců

V roce 1598 se objevil na Jávě Willem Janszoon. Několik let se plavil mezi ostrovy v sousedství Malajského poloostrova. V únoru 1605 se stal kapitánem lodi Duyfken, která obsadila ostrov Amboina v Molukách. Na stejné lodi doplul Janszoon 18. listopadu 1605 k Nové Guineji. Přes město Bantam (na Jávě) doplul k Aruským ostrovům a k ostrovu Frederika Hendrika a 6. června 1606 k západnímu břehu Yorského poloostrova (v Austrálii). Podle některých úvah střetli se přitom nizozemští námořníci s původními obyvateli Austrálie.

Odtud se loď Duyfken vrátila k Wellesleyovým ostrovům v Carpentarském zálivu a načas se zastavila u ostrova Groote Eylandt. Proplula západní částí Torresova průlivu a dostala se zpátky k jižnímu pobřeží Nové Guineje. Odtud se vrátila k Molukám a 4. března 1607 zakotvila na Amboině. Janszoon, který na služebním žebříčku dospěl až k admirálské hodnosti, zůstal po řadu let v jihovýchodní Asii. Znovu se dotkl australské pevniny v srpnu 1618. Na lodi Duyfken se plavil od mysu Dobré naděje (cestou, kterou objevil roku 1611 jeho krajan Hendrik Brouwer) na Jávu a přitom objevil malou část západního pobřeží Austrálie nedaleko Severozápadního mysu.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: