Thomas Mitchell – cestovatel po Austrálii

Thomas Mitchell – cestovatel po Austrálii

Kartograf, mapoval a prozkoumával Austrálii, na severu neúspěšně hledal řeku vlévající se do Carpentarského zálivu.

MITCHELL Thomas (* 15. 6. 1792, Craigend, Skotsko, † 5. 10. 1855, Sydney, Austrálie) – britský kartograf, cestovatel po Austrálii

Řeky Murray a Darling, objevené před časem Ch. Sturtem, se staly prvním cílem někdejšího Wellingtonova důstojníka z válek proti Napoleonovi ve Španělsku Thomase Mitchella. Patřil k nadaným kartografům, ale i k milovníkům a znalcům klasické literatury (přeložil do angličtiny Camõesovy Lusovce). Po příjezdu do Austrálie (1827) stanul v čele kartografické služby Nového Jižního Walesu. Vydal se nejprve (1831) na marné hledání velké řeky, která by tekla z vnitrozemí na severovýchod. Dostal se k hornímu toku Darlingu a objevil jeho přítoky Peel a Namoi. Pro srážky s Austrálci se nakonec vrátil do Sydney.

Znovu se vydal k Darlingu přes Bat­hurst v roce 1835, kdy založil Fort Burke jako východisko pro další pronikání do australského vnitrozemí. Plul 500 km po proudu Darlingu a potvrdil Sturtův závěr, že se tato řeka vlévá do Murraye. V dalším roce pronikl podél řeky Lachlan k jejímu soutoku s Murrumbidgee a po ní až k Murrayi. Pokračoval k soutoku s Darlingem a proti jeho toku až do míst, kde se jeho tok proměňuje v řetěz mělkých jezer a louží. Vrátil se k Murrayi a po jejím levém přítoku (Loddon) se obrátil k řekám, které se nedaleko dnešního Melbourne vlévají do moře. Překročil přitom Viktorijskou vysočinu, kterou nazval „Šťastnou Austrálií“ a předpověděl jí velkou budoucnost při osídlování kontinentu (v té době již připlouvali osadníci z Tasmánie).

V prosinci 1845 T. Mitchell zamířil spolu s Edmundem Kennedym (1818–1848) z farmy v blízkosti Bathurstu na sever. Postupoval proti směru přítoků Darlingu a doufal, že konečně najde řeku směřující do Carpentarského zálivu. Ani Warrego ani Barcoo, kterou nazval jménem královny Viktorie, nenaplnily Mitchellovy naděje, jak zjistil E. Kennedy, jenž pokračoval ve výzkumech i po Mitchellově návratu do Sydney.

Kennedy sám prováděl výzkumy v severovýchodní Austrálii. Postupoval za nesmírných útrap, jimž podlehla většina jeho společníků, až na sever Yorského poloostrova. Zahynul při srážce s místními obyvateli a jeho austrálský společník donesl do Sydney jeho cestovní deníky.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: