Tajuplné pohřebiště Monte Alban v Mexiku

Tajuplné pohřebiště Monte Alban v Mexiku

Nedaleko mexické města Oaxaca leží tajuplné pohřebiště dávné zapotécké kultury. Dnes je častým výletním místem turistů, kteří zamíří do centrálního Mexika, ale i místních obyvatel. Najdete zde přístupné hrobky panovníků i hřiště na míčovou hru Pelota.

Zapotécké město, kterému se dnes říká Monte Alban, zažívalo největší rozkvět celé tisíciletí před příchodem Španělů. Z elegantních, pečlivě seřazených chrámů se nesla nasládlá vůně kopálové pryskyřice. Stavitelé zde navrhovali cisterny pro shromažďování dešťové vody a vytvářeli důmyslné zavlažovací systémy. Vzkvétal zde i obchod a na ryčných trzích se prodávalo místní zboží i dovážené korálky z jagelitu, kamenné nástroje, kovy, nerosty a barviva. Archeologické nálezy dokazují, že obchodní cesty vedly odtud na sever až do Teotihuacánu, k dnešnímu Ciudad de México.

Prohlédněte si další fotografie k článku…

Zdejší obyvatelé chovali zdomácnělá zvířata, v okolních údolích lovili ptactvo i vysokou zvěř. Na úpatí kopců byly upravené terasy pro pěstování ovocných stromů a jiných plodin. Společnost byla rozvrstvená a nejvyšší vrstvu tvořili vojenští náčelníci, válečníci, kněží a úředníci.

Umělci a řemeslníci bydleli a pracovali v samotných městských obvodech, podle svého řemesla. Nebyl tu žádný ústřední vládce, nositelem moci bylo zřejmě několik rodin se společnými předky. Podobně jako v koloniální Oaxace o několik staletí později, tu nejbohatší a nejvlivnější rodiny žily co nejblíže k hlavním náměstím. Hlavními architekty tohoto pozoruhodného města byli pravděpodobně Zapotékové (nebo jejich předchůdci) kolem roku 500 p. n.l. , a pobývali zde více než dvanáct staletí, než Monte Alban z dosud neznámých příčin opustili.

Asi o sto, možná i více let později změnili Mixtékové místo v propracovaný hřbitov. Mrtví byli ukládáni do hrobek obdélníkové a křížového tvaru, zdobených různými glyfy, nástěnnými malbami nebo plastikami s dary z keramiky, lastur nebo drahých kovů. Objeveno bylo doposud přes 220 pohřebišť. Nejzajímavější je Tumba 7 s více než 500 šperky ze zlata jantaru a tyrkysu i další nádherné předměty z Jadelitu, stříbra nebo křišťálu. Většina nálezu jsou pouze kopie originálů. Originály jsou pak k vidění v muzeu (Museo de las Culturas) v nedaleké Oaxace.

Nejširší nabídku průvodců a map Mexika (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně v pražském Klubu cestovatelů nebo v eshopu KnihyNaHory.cz

Mayská historie na jednom místě

Dnes je pro návštěvníky otevřeno několik hrobek, například Tumba I 04 na severozápadě naleziště. Nad vchodem na fasádě je znázorněn bůh kukuřice Pitao Cozobi a uvnitř jsou na mnohobarevných freskách významní lidé v obřadních šatech. Tesaná deska v předsálí byla původně krytem celé hrobky.

Bohatá historie Mexika na vás bude dýchat z každého rohu. Přečtěte si i třeba Tajemný odkaz mayské civilizace.

Kromě hrobek na severním konci plošiny je zajímavé také Gran Plaza, které kdysi bylo srdcem města. Při jeho okrajích jsou terasy Platforma Norte a Platforma Sur, na něž vedou kamenné schody s balustrádami. Budovy byly obvykle postaveny z kamenů nepravidelného tvaru, které byly pospojovány pouhým blátem a poté opatřeny kamenným obkladem a vrstvou štuku. Typickou zapotéckou stavbou je budova Estructur I, která stojí uprostřed Grand Plaza. Na vrcholu budovy je jednoduché či dvojité lopatkovité táflování, jež symbolizuje oblohu popřípadě jaguáří čelist.

První obyvatelé zde vytvořili stavby s monolitickými zdmi. Některé byly rovné, jiné se složitějšími nízkými reliéfy. Jedním z nejznámějším příkladů je třeba Galería de los Danzantes na západní straně náměstí, která je zdobená velkými postavami nahých mužů, znázorňujících zabité nepřátele a vládce poražených měst. Jména vladařů i měst jsou při zohavených tělech zemřelých zapsána v zapotéckých hieroglyfech. Některé dodnes nebyly rozluštěné.

Bez hřiště by to nebylo ono

V Estructura H byla objevena hrobka pěti mladých mužů se znamenitým dokladem zapotéckého umění – jadeitovou maskou netopýřího boha. U koster se našly také náprsní krunýře, náhrdelníky, perly a mušle, které jsou dnes vystaveny v Museo Nacional Atropologie v Mexico City.

V severovýchodním rohu náměstí je míčové hřiště Juego de Pelota, které je typickým zástupcem této oblasti. Má tvar “I”, po stranách je strmé se stupni a na rozdíl od ostatních hřišť v centrálním Mexiku a na Yucatanu, tu nejsou žádné stopy po obručích. Na místě je dobře zásobený obchod s dárkovými předměty a jinými suvenýry, kterému hned sousedí restaurace.

Pokud budete na návštěvě v Oaxace, tak toto místo určitě nesmíte vynechat. Z hlavního nádraží jsem jezdí každou půlhodinu autobus.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí