Sardinie – kouzelný ostrov s bohatou historií

Sardinie – kouzelný ostrov s bohatou historií

Druhý největší italský ostrov, Sardinie, láká turisty azurovým mořem, písečnými plážemi i památkami z doby Nuraghů. Tato civilizace je dodnes zahalena kouzlem tajemství, které se můžete pokusit na své cestě odhalit.

Sardinie, ležící ve Středozemním, respektive Tyrhénském moři na jihozápad od italské pevniny je po Sicílii druhým největším italským ostrovem. Od svého severního souseda, francouzské Korsiky, je oddělena pouze úzkou mořskou úžinou, za níž lze za dobré viditelnosti spatřit bílé útesy nejjižnějšího korsického města Bonifacio.

Povrch Sardinie je převážně hornatý; hory a pahorkatiny, tvořené hluboce erodovanými převážně žulovými skalními masivy zabírají asi 80 % její rozlohy. Většinu pláží, omývaných průzračně tyrkysovým mořem s mnoha romantickými zákoutími, mělkými zátokami i bizarními pobřežními skalisky či balvany lemuje bílý písek, takže má místy turista pocit, že se přenesl do Karibiku. Mírné klima s řídkými dešti (1,5 dne za měsíc) a teplé a suché léto, trvající od května do září, zde vytváří jedny z nejlepších klimatických podmínek z celého Středomoří. Proto se turistický ruch stává v posledních letech předním hospodářským odvětvím Sardinie.

Sardinie, patřící k nejdéle osídleným částem Evropy, však není stále dostatečně probádanou, zejména co se týče tajemné civilizace Nuraghů, kteří se na ostrově objevují kolem roku 1855 před naším letopočtem a jejichž původ zůstává dodnes nejasný. Nejpozoruhodnějším, co po sobě tento národ pastevců zanechal, jsou megalitické pevnostní stavby – nuraghi, kterých je po ostrově rozseto více než 7000.

Tyto impozantní stavby z doby bronzové jsou fenoménem sardinské krajiny, záhadným symbolem její historie. Jedná se o rozsáhlé komplexy kamenných staveb, skládajících se z mohutných obranných věží, majících vzhled komolého kužele, jež jsou vysoké od tří do deseti, maximálně dvaceti metrů. Věže, uvnitř kterých se nacházely dvě, až tři klenuté místnosti nad sebou bývaly navzájem spojovány vysokými a tlustými zdi s chodníky v horní části. Ke stavbě se používala žula, někde i čedič; doposavad však není zcela známo, jak byly nuraghi stavěny, zejména není znám způsob zvedání obřích, několikatunových balvanů. Jasno o civilizaci Nuraghů nepřináší ani nálezy maličkých bronzových sošek, které svým tvarem a detaily dávají vyvstat dalším těžko vysvětlitelným otázkám.

Nejširší nabídku průvodců a map Itálie (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně a na eshopu KnihyNaHory.cz

KNH

Jak na ostrov?

K návštěvě tohoto nádherného klidného ostrova je třeba se nejprve dopravit do italského přístav Janov, Livorno nebo Civitavecchia, odkud je zajišťována lodními společnostmi trajektová doprava na ostrov. Vzhledem k tomu, že v létě bývají trajekty často obsazeny, je nutné lodní lístky předem objednat buď telefonicky či přes internet anebo využít služeb agentury, které tyto služby zařizuje. Pokud nemáte svoje vlastní speciální představy, jak strávit dovolenou na Sardinii, pak bude nejjednodušší využít služeb některé z našich cestovních kanceláří, jež se pobytově-poznávacími zájezdy na Sardinii zabývají.

Častou destinací českých cestovních kanceláří bývá jedno z nejoblíbenějších letovisek – STINTINO, ležící na západním okraji zálivu Asinara severozápadního pobřeží ostrova. Výhled na široký průliv, který odděluje pevninu od protilehlých ostrovů Piana a Asinara, jemuž dominuje stará janovská obranná věž Torre Pelosa a hlavně jedna z nejvyhledávanějších písečných pláží Sardinie – La Pelosa , činí toto místo jako stvořené pro báječnou dovolenou. Při vycházce po vysokých bizarních útesech Capo Falcone pak můžeme sledovat neuvěřitelně krásné odstíny azuru i tyrkysu, které tu moře předvádí.

SASSARI  – město s pohnutou historií

Jeho zachovalé středověké jádro s úzkými uličkami i pěkná náměstí, z nichž Piazza Italia tvoří centrum města vyzývá k procházce. Při korzu tímto širokým náměstím dojdeme v jeho severovýchodní části k paláci Palazzo della Provinzia z roku 1880, v němž dnes sídlí správní orgány provincie. Před ním, zasazen mezi palmami stojí památník krále Vittoria Emanuela II. Vpravo od paláce ústí na náměstí ulice Via Roma, která nás přivede k Archeologickému muzeu, jehož historické sbírky nálezů z nuragů a hrobek doby bronzové i měděné i podzemního pohřebiště Anghelu Ruju nám poodkryjí fascinující dějiny tajuplné nuraghské civilizace.

Asi 15 km jihovýchodně od města, při silnici Sassari – Olbia stojí za prohlídku románská bazilika Santissima Trinitá di Saccargia, jedna z nejkrásnějších církevních staveb na Sardinii, vévodící širokému okolí obce Codrongianus. Půdorys této sakrální stavby z poč.12. století, postavené v toskánsko-lombardském slohu má tvar kříže, a k její stavbě bylo použito kvádrů černého čediče a bílého vápence, což ještě podtrhuje její zajímavost.

ORISTANO – hlavní město nejúrodnější provincie

Po hlavní sardinské tepně SS 131, nazývané též „Carlo Felice“ se dostaneme ze Sassari k zálivu Golfo di Oristano, ležícím zhruba v polovině západního pobřeží Sardinie. V úrodné oblasti při ústí řeky Tirso do moře leží město Oristano, založené na místě původní římské osady Othoca obyvateli Tharrosu. K prohlídce historické části Oristana se vydáme z centra města, náměstí Piazza Roma, na kterém nelze přehlédnout historickou věž Torre San Cristoforo.

Starověké město – NORA

Toto město, založené Féničany v 9. – 8. století před naším letopočtem leží necelých 80 km jihozápadně od hlavního města Cagliari, na břehu výběžku Capo di Pula. V době římské nadvlády od roku 238 př.n.l. byla Nora sídlem římského místodržitelství a zaznamenala největšího rozmachu. Pádem římského impéria a vpády Vandalů v letech 456 – 466 však došlo k rychlému úpadku a později zániku tohoto města. K prohlídce tohoto archeologického komplexu vede od parkoviště cesta podél malého kouzelného zálivu Cala di Pula s velice příjemnou pláží.

Na jejím konci se na skalnatém výběžku tyčí kamenná obranná věž. Přímo na břehu moře se pak nacházejí rozsáhlé vykopávky několikerých lázní, chrámu i římských vil. Procházka mezi pozůstatky mořských lázní (Terme a Mare) s kulisou šumu vln azurově modrého moře, narážejícího na břehy zanechává v návštěvníkovi příjemné dojmy a irituje představy o tehdejším životě na tomto kousku pobřeží. Dávná historie tu dýchá z každého kamene; zajímavé jsou i pozůstatky římského divadla, jakož i prastaré nuraghské svatyně uprostřed areálu.

Pozůstatky nuraghského města – PALMAVERA

Nedaleko katalánského města Alghera, ležícího na západním pobřeží Sardinie, při silnici SS 127 směrem k městečku Fertilia, se asi 4 km od tohoto městečka nachází pěkně zachovalý komplex města nuraghské civilizace – Palmavera. Jádrem tohoto nuraghského sídliště jsou dvě mohutné věže s oválnou baštou; tyto podivuhodné stavby dodnes zcela nejasného významu a účelu byly postaveny ve 13. století před naším letopočtem a k jejich prohlídce se po zaplacení spíše symbolického vstupného můžeme vydat buď s průvodcem, nebo sami. Pokud si chceme udělat ucelenou představu o charakteru tohoto nuraghského sídliště, doporučuji zakoupit si zdařilé pohlednice s leteckým snímkem celého areálu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí