HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Památky UNESCO

Archeologický park Champaner-Pavagadh
Památky UNESCO

Archeologický park Champaner-Pavagadh

Rozlehlé archeologické naleziště památek z různých období, zčásti ještě neodhalených. Nachází se zde opevnění, paláce, náboženské budovy, obytné budovy, zemědělská stavení, vodní stavby aj. z 8. až 14. století. Památka je tak jediným neporušeným pre-mughalským islámským městem. Kromě toho zde najdeme i prehistorické vykopávky z doby bronzové, starou pevnost bývalého hindského hlavního města a pozůstatky hlavního města státu Gudjarat ze 16. století. Na kopci Pavagadh nad vykopávkami leží chrám Kalikamata přitahující množství poutníků.

Skalní úkryty v Bhimbetce
Památky UNESCO

Skalní úkryty v Bhimbetce

(Rock Shelters of Bhimbetka) Skalní úkryty v Bhimbetce se nacházejí na úpatí pohoří Vindhyan na jižním okraji indické náhorní plošiny. Jedná se o pět přírodních skalních úkrytů, které údajně vykazují stopy obydlení z doby před 100.000 lety (nejstarší v Indii). Jeskynní kresby jsou asi 30.000 let staré.

Buddhistické památky v Sanchi
Památky UNESCO

Buddhistické památky v Sanchi

Skupina nejstarších buddhistických památek (paláce, pilíře, chrámy, kláštery) v Indii, které pocházejí ze 2. a 1. stol. př. Kr. Komplex byl centrem buddhismu až do 12. století. Nejzajímavější stavbou je tzv.Velká stupa.

Přírodní park Manas
Památky UNESCO

Přírodní park Manas

  (Manas Wildlife Sanctuary)   Přírodní park Manas se rozkládá na úpatí Himalájí kolem řeky Manas. Je tvořen převážně listnatými lesy, střídanými travnatými plochami. Je domovem mnoha zvířat, včetně ohrožených druhů – tygrů, leopardů, slonů, zakrslých prasat a nosorožců. Hnízdí zde i velké množství různých druhů ptáků.

Národní park Kaziranga
Památky UNESCO

Národní park Kaziranga

Národní park Kaziranga se rozkládá v podhůří Himalájí v povodí řeky Brahmaputry. Je tvořen tropickými pralesy, bažinami a močály, střídanými travnatými plochami. Je domovem některých ohrožených druhů zvěře, například nosorožce indického, slonů, tygrů a medvědů. Hnízdí zde také tisícovky různých druhů ptáků.

Národní park Keloadeo
Památky UNESCO

Národní park Keloadeo

Národní park Keloadeo se nachází přibližně 50 km západně od Agry. Je významným zimovištěm tažných ptáků, kterých zde bývá až 364 druhů, včetně některých vzácných, jako je jeřáb sibiřský.

Historické město mešit Bagerhat
Památky UNESCO

Historické město mešit Bagerhat

  Starověké město na soutoku řek Gangy a Brahmaputry, původně Khalifatabad, bylo založeno tureckým generálem Ulugh Khan Jahanem v 15. století. Nachází se v něm mimořádné množství raně islámských památek, převážně mešit (většinou cihlových).

Hampi
Památky UNESCO

Hampi

Fascinující a tajuplné ruiny slavného hlavního města Vijayanagaru, jedné z největších hinduistických říší, se nacházejí poblíž vesnice Hampi, v mystické, kameny poseté krajině, mezi banánovníkovými plantážemi. Hampi bylo založeno v roce 1336 a v době rozkvětu čítalo půl milionu obyvatel. Nejvýznamnější ruiny a paláce starověkého města se rozkládají na ploše mnoha kilometrů čtvrečních, je tedy výhodné půjčit si v místě kolo a památky i jejich okolí projet. Do některých paláců – např. do Vittala Temple, který je památkou UNESCO, platí cizinci poměrně vysoké vstupné (250 rp v roce 2007), většina areálu je však volně přístupná. Do Hampi se dostanete turistickým či lokálním busem přes městečko Hospet.

Agra (Taj Mahal, Červená pevnost a další)
Památky UNESCO

Agra (Taj Mahal, Červená pevnost a další)

Taj Mahal Tádž Mahal, nejextravagantnější památník lásky, turistický symbol Indie, bílá krajka z mramoru se stěnami s ornamenty z tisíců polodrahokamů. Nádherné impozantní mauzoleum s vysokými minarety, které dal postavit mughalský císař Shah Jahan (Šáhdžáhán) na památku své druhé ženy Mumtaz Mahal, která zemřela při porodu v roce 1631. Stavba palácové hrobky byla zahájena v tomtéž roce a dokončena byla po 22 letech v roce 1653. Taj Mahal je na seznamu světového dědictví UNESCO. (N27 10 27.012 E78 2 31.992)

Národní parky Pobřeží slonoviny
Památky UNESCO

Národní parky Pobřeží slonoviny

Národní park Comoé Na severovýchodě leží největší národní park Parc National de la Comoë, který je také nejznámější. Je zde možné vidět lvy, slony i hrochy. Na své si přijdou i milovníci ptáků. Park je otevřený od prosince do května. Národní park Comoé je jednou z nejrozsáhlejších chráněných oblastí v Západní Africe a je pro něj charakteristická také velká rostlinná různorodost. Národní park TaiTento národní park je posledním větším pozůstatkem původního tropického pralesu v Západní Africe. Jeho bohaté rostlinstvo, ohrožené některými druhy savců např. hrošíkem neboli trpasličím druhem hrocha a 11 druhy opic, je z vědeckého hlediska velice zajímavé. Přírodní rezervace Mount Nimba Hora Mt. Nimba se nachází na hranici tří zemí – Pobřeží slonoviny, Libérie a Guinei. Její svahy jsou pokryty hustým pralesem a na úpatí se rozprostírají travnaté pastviny, které poskytují útulek mnohým rostlinám a zvířatům, které rostou a žijí pouze tady.   Tyto tři přírodní parky jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Twyfelfontein
Památky UNESCO

Twyfelfontein

Twyfelfontein nebo /Ui-//aes má jednu z největších koncentrací kamenných petroglyfů (skalních rytin) v Africe. Většina těchto dobře zachovalých rytin představuje zvířata (slony, nosorožce, pštrosy, žirafy) nebo lidské a zvířecí stopy. Nachází se tady také šest pomalovaných kamenných skrýší s motivy lidských osob namalovaných červenou barvou. Artefakty, které tady byly vykopány, pochází z doby kamenné. Zapsaná lokalita obsahuje rozsáhlé doklady týkající se rituálních praktik společenství sběračů a lovců v této části Afriky po dobu dlouhou asi 2000 let. Na seznamu UNESCO od roku 2007.Poloha: S20 35 44.1 E14 22 21.3, oblast Kunene

El Jadida – portugalské město Mazagan
Památky UNESCO

El Jadida – portugalské město Mazagan

Světové dědictví UNESCO od roku 2004Poloha: N33 15 24.012 W8 30 6.984, 90 km jihozápadně od CasablankyBývalá portugalská pevnost Mazagan, která je dnes součástí města El Jadida, byla postavená jako opevněná osada na pobřeží Atlantiku počátkem 16. století. Maročané ji obsadili v roce 1769. Opevnění s baštami je příkladem renesanční vojenské architektury. Z další původních budov se zachovala nádrž na vodu a kostel postavený v pozdněgotickém manuelském stylu. Portugalské město Mazagan – jedna z prvních základen portugalských mořeplavců na západě Afriky při jejich plavbě do Indie – je vynikajícím příkladem kulturní výměny mezi evropskou a marockou kulturou, která našla svůj odraz v architektuře, technologiích a při plánování města.

Maska Askia (Gao)
Památky UNESCO

Maska Askia (Gao)

Maska Askia Světové dědictví UNESCO od roku 2004.Poloha: N16 17 23.27 W0 02 40.41, město Gao, region GaoObjekt ve tvaru pyramidy o výšce 17 metrů, který je známý jako hrobka Askia, byl postaven Askiou Mohamedem, císařem říše Songhai v roce 1495 v hlavním městem Gao. Hrobka je svědkem moci a bohatství říše, která tady rozkvétala v 15.-16. století a která kontrolovala transsaharský obchod se solí a zlatem. Je také vynikajícím příkladem tradičního stavění monumentálních budov z hlíny v západoafrické oblasti Sahelu. Komplex skládající se z hrobky ve tvaru pyramidy, dvou mešit s plochou střechou, hřbitova a otevřeného prostranství byl postaven v době, kdy se Gao stalo hlavním městem říše Songhai. Bylo to po návratu císaře Askia Mohameda z Mekky, kdy tento udělal z islámu oficiální náboženství.

Národní parky Konga
Památky UNESCO

Národní parky Konga

Přírodní rezervace Okapi Světové dědictví UNESCO od roku 1996.Poloha: N2 0 0 E28 30 0, provincie OrientalePřírodní rezervace Okapi zabírá asi pětinu pralesa Ituri v severovýchodní části Konga. Prales a rezervace jsou součástí povodí řeky Kongo, které je jedním z největších odvodňovacích systémů v Africe. V rezervaci žijí ohrožené druhy primátů a ptáků a asi 5 000 z 30 000 volně žijících okapi, zvířat, která na první pohled připomínají zebru ale ve skutečnosti jsou nejbližšími příbuznými žirafy. Park se může pochlubit také nádhernou přírodou s vodopády na řekách Ituri a Epulu. V rezervaci žijí nomádští Pygmejové kmenů Mbuti a Efe.

Kamenné kruhy Senegambie
Památky UNESCO

Kamenné kruhy Senegambie

Světové dědictví UNESCO od roku 2006.Poloha: N13 41 28 W15 31 21, oblast Central River Division v Gambii a oblast Kaolack v SenegaluToto místo se skládá ze 4 velkých skupin kamenných kruhů s ohromnou koncentrací památek v okruhu širokém asi 100 km podél 350 km dlouhého toku řeky Gambie. Ve čtyřech skupinách – Sine Ngaye`ne, Wanar, Wassu a Kerbatch – se nachází 93 kamenných kruhů a pohřebních mohyl. Z vykopávek, které tady byly provedeny vyplývá, že objevené artefakty pochází z období od 3 století př. n. l. až po 16. století. Kamenné kruhy spolu s pohřebištěmi, která jsou s nimi spojena nám ukazují posvátnou krajinu, která se vytvářela po dobu více než 1 500 let a která svědčí o vysoce vyvinuté a prosperující společnosti.