Které chrámy v kambodžském Angkoru rozhodně nevynechat?

Které chrámy v kambodžském Angkoru rozhodně nevynechat?

Poblíž jezera Tonlé Sap, plného vody, ryb a úrodné půdy, leželo po pět století hlavní město Khmerské říše, jejíž vládci postupně vybudovali největší chrámový komplex světa s více než 200 stavbami – od malých věží až po majestátní chrámy, jimž vévodí Angkor Wat. Dodnes spoustu z nich stále ještě kryje téměř neprostupná džungle, v níž se budete cítit jako objevitelé.

Základnou pro třídenní průzkum Angkoru poslouží turistické městečko Siam Reap poblíž mezinárodního letiště. Nabízí pěkné ubytování a jeho restaurace a bary jsou rušné od rána do pozdní noci. Pokud toužíte naopak po klidu, v okolí Angkoru vznikají zajímavé projekty jako například luxusní resort The Beige, kde se můžete ubytovat v nádherných stanových domcích v náruči pralesa a blízkosti tajemných ztracených chrámků.

Pro průzkum Angkoru je ideální na dva dny si půjčit kolo a vydat se po tajemných ruinách Khmerské říše ztracených v džungli nebo mezi políčky východních plání. S průzkumem hlavních měst Angkor Wat a Angkor Thom je potřeba začít poměrně brzy ráno, abyste se vyhnuli nepříjemným davům a horku. Vzdálenější chrámy potom absolvujte s pomocí taxi.

Angkor Wat: symbol země

Jakožto vrcholný příklad khmerské architektury se chrám Angkor Wat z počátku 12. století stal symbolem Kambodže a své čestné místo zaujímá i na státní vlajce. Největší a nejlépe zachovaný chrám celé oblasti, postavený za vlády krále Súrjavarmana II. jako královský chrám, byl původně zasvěcen bohu Višnuovi. Především díky bezmála dvěstěmetrovému vodnímu příkopu, který jej chrání od pohlcení okolní džunglí, chrám nikdy zcela nezpustl a i dnes je stále významným náboženským centrem.

Hlavní stavba je tvořena masivní pyramidou o třech terasách nesoucích pět mohutných věží. Nejvýše se tyčící prostřední věž představuje pro hinduisty posvátnou horu Méru – střed světa a domov bohů, ostatní věže potom symbolizují světové strany. Jako stavební materiál posloužil pískovec, ze kterého je zbudována většina viditelných ploch, a cihla, tvořící obvodové zdi. Na ploše obklopující chrám stávalo bývalé hlavní město, nejasné obvodové linie některých ulic se zachovaly dodnes, ale většinu prostoru pokrývá les.

Stavba je především pro svou monumentálnost a dokonale vyvážené a propracované detaily často srovnávána s antickou architekturou. Lomené oblouky, věže evokující květy lotosů, honosně zdobené chodby, bohaté nástěnné reliéfy znázorňující božstva a výpravné scény. Nejen vlivem neúprosné ruky času, ale také důsledkem vyplenění Angkor Watu Čamy, tradičními nepřáteli Khmerů, byly mnohé zdobné prvky nenávratně poničeny. Některé části reliéfní výzdoby navíc při výstavbě chrámu zůstaly nedokončeny.

Angkor Thom a Bayon: chrám 216 tváří

Chrám Bayon je duchovním i geometrickým centrem světa a nového města říše, Angkor Thomu, které nechal postavit Džajavarman VII., poslední velký vládce Khmerů a příznivce buddhistické filosofie. Město bylo opevněno hradbou a vodním příkopem, dovnitř vedly čtyři brány ze čtyř světových stran – nejhezčí je restaurovaná jižní brána. Chrám Bayon stojí přesně uprostřed a disponuje více než padesátkou věží, které jsou zdobeny lidskými tvářemi. Pravděpodobně se jedná o tváře Avalókitéšvary, bódhisattvy soucitu. Inovaci v angkorské architektuře představuje ústřední a zároveň nejvyšší věž, která má kruhový půdorys. Dolní ochozy Bayonu zdobí množství realisticky vyobrazených basreliéfů ilustrující život starých Khmerů. Nejznámější je výjev bitvy Khmerů s Čamy, na jiných místech reliéfy odhalují detaily z každodenního života, jako jsou kohoutí zápasy, hostiny nebo kejklíři.

Do města s čtvercovým půdorysem a stranou dlouhou tři kilometry vstupovala ještě jedna cesta z východu a navazovala přímo na nejdelší ze tří čelních schodišť Terasy slonů, která byla součástí královského paláce. Jinou částí paláce je potom stěna vyzdobená stovkami reliéfů, zvaná „Leper King Terrace“.

Běžné domy ze dřeva, které město spolu s mnoha chrámy a svatyněmi tvořily, zmizely během staletí samozřejmě beze stopy a dnes můžete uprostřed Angkor Thomu obdivovat khmerské památky s pozadím pěkné krajinné scenérie zelených luk a košatých stromů, na nichž se prohánějí opice. Charakteristickým doplňkem parku jsou kamenné vodní nádrže, v nichž se zrcadlí tajuplné posvátné věže a pyramidy. Většina města je však zarostlá džunglí, a pokud věnujete prohlídce jen několik hodin, pravděpodobně si ani neuvědomíte, jak rozsáhlé bylo.

Nejširší nabídku průvodců a map Kambodži (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně a na eshopu KnihyNaHory.cz

KNH

Chrámy ztracené v džungli

Ač zastíněny slávou chrámu Angkor Wat v okolí bývalého hlavního města stojí další dvě stovky významných a velkolepých chrámů pocházejících z 12. století, z období největšího rozkvětu Khmerské říše. S rozlohou neuvěřitelných 230 km2 pak společně utvářejí vůbec největší archeologický areál na světě. Od 15. století, kdy byl Angkor dobyt Thajci a hlavní město se přesunulo do strategicky významnější polohy na řece Mekong, do dnešního Phnom Penhu, zůstal ležet zapomenut a pohlcen džunglí až do svého znovuobjevení v moderní době.

Chrámy nesloužily jako modlitebny pro věřící, byly to opevněné paláce bohů, do nichž se člověk ani nemusel dostat. Proto jsou také posvátné věže zvané prasat vysoké, ale rozlohou nevelké – stačily pro sochu boha a jeho obětiny. Nejčastěji byly chrámy zasvěceny hinduistickému bohu Šivovi, zobrazovanému skrze symbolický lingam. Později byly do některých míst umístěny sochy Buddhy a dodnes slouží k rozjímání a modlitbám. Velký chrám přitom nebyl palácem jednoho boha, ale souborem svatyní až 430 božských bytostí, jako na příkladu buddhistického chrámu Preah Khan.

Co byste ještě měli vidět

Jezero Tonlé Sap –  Rozvodněný Mekong do něj zatlačuje vodu a plocha jezera se až zdvojnásobuje. Poblíž Siam Reapu můžete loďkou navštívit plovoucí vesnici Chong Khneas s domky stojícími na kůlech v jezeře.

Phnom Penh – hlavní město na soutoku tří řek. Navštivte královský palác, muzeum Toul Sleng, svědka nedávné genocidy Rudých Khmerů, a nábřežní promenádu Sisowath, která je v odpoledních hodinách plná místní lidí. Chlapi sportují, dívky klábosí, rodiny piknikují, milosrdní kupují vrabce, aby je pustili na svobodu, všichni se usmívají.

Národní park Phnom Bokor – lehce dostupný z koloniálního městečka Kampot. Po silnici lze vyjet až na vrchol pohoří, kde je kromě několika strašných pozůstatků francouzského rekreačního zařízení spousty nádherných výhledů a buddhistický chrám.

Pláže na Koh Rong Samloem – jeden z ostrovů s bílým pískem, azurovou vodou a poklidným tempem. Najdete tu několik luxusních a vkusných hotelů. Doprava lodí je možná z města Sihanoukville.

Ratanakiri – zaostalá hornatá provincie s nádhernou krajinou, vodopády, políčky a vesnicemi. Ideální místo pro treky a poznávání tradiční kultury kmene Khmer Lou.

Preah Khan a Ta Prohm: pohlcen kořeny stromů

K chrámu, který nechal postavit tvůrce Angkor Thomu, se dostanete po kratinké jízdě stinným lesem směrem na severovýchod. Komplex není jen souborem chrámů a svatyň, ale sloužil také jako město buddhistických mnichů a univerzita. Během chvilky se ztratíte v tajemných chodbách svatého města. Některé chodby vedou ke svatyním, jindy končí zasypány zhrouceným stropem. Nikdo tu není a v temném nazelenalém šeru města pohlceného pralesem bloudíte s podivným pocitem.

Podobně mystickou atmosférou dýchá impozantní rozsáhlý chrámový komplex Ta Prohm, který, ponechán v původním stavu, tak jak byl nalezen, je postupně zcela pohlcován džunglí. Stovky let starými ruinami prostupují mohutné kořeny stromů, které pevně obepínají kamenné bloky, jako by nad bludištěm chodeb a průchodů svými chapadly vládla obří chobotnice. Celkovou atmosféru ztraceného světa potom dokreslují všudypřítomné hlasy džungle. Mezi oběma chrámy, u zarostlé východní hradby Angkor Thomu najdete ještě další menší chrámy ukryté ve stínu vysokých stromů – například kompaktní Thommanon, maličký Ta Nei nebo chrámovou horu Ta Keo.

Neak Pean a East Mebon: hra s vodou

Obrovské obdélníkové přehrady West a East Barray držely vodu z monzunových slejváků i přes suchý půlrok, aby bylo půl milionové město se svými políčky pravidelně zásobováno vodou. Vodní kanály ohraničovaly také opevněná pravoúhlá města Angkor Wat, Angkor Thom a Preah Khan a všechny větší chrámy, což mělo kromě praktických důvodů i symbolický význam oddělení božského města symbolizovaného geometrickou harmonií hory Méru od chaosu prvotního oceánu. Architekti vložili do systému kanálů a vodních nádrží sílu a harmonii hinduistické mytologie. Na půdorysu mandaly vznikl ostrovní chrámek Neak Pean, uprostřed dnes už vyschlé nádrže zásobující univerzitní město Preah Khan. Kruhový chrám stojí uprostřed hlavního čtvercového bazénu obklopeného dalšími čtyřmi bazénky ve všech světových stranách.

Pokračujte na východ směrem k chrámu Ta Som, kde se silnička stáčí na jih. Jakmile opustíte okolí meandrující říčky, prales ustupuje odlesněné krajině a sluníčko neúprosně pálí. Mezi rýžovými políčky a zemědělskými usedlostmi na východ od Angkor Watu stojí chrám East Mebon. Při pohledu z letadla byste si uvědomili, že úrodná zem leží na dně dávné přehrady a třípatrový chrám byl ostrůvkem uprostřed obrovské nádrže East Barray. Chrám se pyšní sochami slonů a nádhernými ostěními a balustrádami pro Angkor tolik typických zaslepených oken.

V okolí East Mebonu je krajina velmi otevřená. Jeďte směrem na jih a brzy budete míjet červené, legračně fousaté věže cihlového chrámu Pre Rup. Cesta se stáčí a jako oáza se před vámi vyloupne lesklá hladina nádrže Srah Srang. Pohled z terasy, kterou střeží dva kamenní lvi je stejně osvěžující jako pozdní oběd v místním bistru. Možností stravování je v celém komplexu hodně a je dobré volit ty vzdálenější, protože je tu méně turistů a příjemnější i rychlejší obsluha. Naproti nádrži stojí „jeho“ městečko Banteay Kdei. Blízký Prasat Kravan, rovněž cihlová stavba, se pyšní neobvyklým půdorysem pěti věží stojících v jedné řadě vedle sebe a zajímavými cihlovými basreliéfy.

Západ slunce na vyhlídce Phnom Bakheng

Slunce se pomalu sklání a vy jedete na západ až dorazíte zezadu k Angkor Watu. Objeďte ho po jižní straně, znovu se pokochejte hlavním západním průčelím a projížďku ukončete prudkým výstupem na vyhlídkový kopec, na němž stojí – jak jinak – chrám. Výhled na Angkor Wat je nádherný a zajímavý je také pohled na prales zelených korun stromů, které tak dlouho zakrývaly jeden z největších archeologických objevů světa. Počkejte si na večerní osvětlení Angkor Watu!


Tento článek vyšel v časopise TRAVEL LIFE. Kup si předplatné časopisu TRAVEL LIFE a žádný skvělý článek o cestování už nikdy nezmeškáš. Najdeš v něm nejžádanější destinace, tajné tipy, krásné fotky, rozhovory s našimi i zahraničními cestovateli. AŤ VÍŠ, KAM PŘÍŠTĚ.

Banteay Srei a Bakon: dva vzdálené poklady

Nejlépe dochovaným angkorským chrámem je Banteay Srei. Je sice relativně malý, ale jemně propracovaná reliéfní výzdoba vynikající na červeném pískovci se zasloužila o pověst nejkrásnějšího chrámu v Angkoru. Leží asi 25 kilometrů severovýchodně od Angkoru na úpatí Kulenských hor, původního domova Khmerské říše a místa, odkud se těžil pískovec potřebný pro stovky chrámů v okolí. Přestože pochází z 10. století, a je tak starší než hlavní chrámy Angkoru, má neuvěřitelně bohatou, detailní a zachovalou reliéfní výzdobu. Vydáte-li se naopak na východ, asi 13 km od Siam Reapu najdete další soubor chrámů, z nichž vyniká především pětipatrová věž chrámu Bakon – nejstarší khmerská chrámová hora.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí