Nemáte program na léto? Vyrazte na help camp a dovezte si jedinečné zážitky!

Nemáte program na léto? Vyrazte na help camp a dovezte si jedinečné zážitky!

Zde je výběr možností na rok 2018! Další nabídky budou přibývat v průběhu jara!

Pojeďte učit angličtinu do Nepálu

Zapojte se do projektu, který umožní nepálským dětem přiblížit se k lepší formě vzdělání a rozšířit si pohled na svět. Vaše působení může být pro život dětí z oblastí s velkou mírou analfabetismu velmi důležité. A pro vás se tak může navždy změnit pohled na svět a na životní hodnoty.

Dobrovolnický program funguje v Nepálu i po ničivém zemětřesení. Hodně škol bylo zemětřesením zničeno, ale výuka probíhá dál na mnoha místech v provizornějších podmínkách. O to více bude vaše pomoc cennější.

Školáci při výuce angličtiny objevují kouzlo nepálsko-anglického slovníku

Školáci při výuce angličtiny objevují kouzlo nepálsko-anglického slovníku

Pomáhejte ve škole v indickém Malém Tibetu

Cesta do Himálají je pro dobrovolníky úžasnou zkušeností, při které mohou poznat z blízka kulturu Malého Tibetu a zároveň udělat něco dobrého. V průběhu pobytu bydlí dobrovolníci u rodin dětí ze školy, mohou vyrazit s dětmi na školní piknik nebo se zúčastnit různých oslav, které ve vesnici probíhají. Kontakt lidí rozdílných kultur vede k vytvoření reálnějšího pohledu na život na druhé straně planety a poučení na obou stranách.

Organizace Brontosauři pomáhají obyvatelům vesnice Mulbekh v rozvoji jejich školy. Poskytují finanční dary, odborně asistují v jejím rozvoji a zajišťují pomoc od českých dobrovolníků. Brontosauři vyslali do vesnice Mulbekh v průběhu posledních 6 let přes stovku dobrovolníků, mezi nimiž jsou české osobnosti jako například Světlana Nálepková. Hnutí Brontosaurus je jedinou českou organizací, jejíž rozvojový projekt financuje 14. Dalajláma. Více informací najdete na Help camp Indie Ladakh 2018.

Při výuce, Ladakh, Indie

Při výuce, Ladakh, Indie

Učtě děti anglicky na ostrově Lombok v Indonésii

Kintari foundation od roku 2006 podporuje školy na jihu ostrova Lombok. V letech 2009 – 2010 zrekonstruovalo ZŠ Ngolang, jejíž stav byl ze všech škol v okolí nejhorší. Kromě vybavení školy, zde také Kintari přistavělo studnu a umývárny. V této škole členové Kintari, jejich přátelé a dobrovolníci každý rok pomáhají místním učitelům s výukou dětí. Na začátku působení Kintari zde výuka probíhala vždy jen několik měsíců v roce.

Od ledna 2011 zde výuka angličtiny, kterou vede Kintari, probíhá celoročně. Dobrovolníci se podílejí denně na výuce dětí (výuka angličtiny, malování, zpěv, hry aj.) za pomoci přítomných místních učitelů. Dobrovolníci také střídavě vypomáhají s výukou děti v Kintari školce vzdálené jen cca 1km od školy v Ngolangu. Zde dobrovolníci s dětmi malují, hrají naučné hry v rámci předškolního vzdělávání dětí. Od roku 2013 dobrovolníci docházejí učit také do školy ve vesnici Petiwung, která má v současnosti tři třídy po 15ti žácích. V odpoledních hodinách 2x týdně v Ngolangu i v Petiwungu navíc dobrovolníci vedou kurzy angličtiny pro dospělé. Více informací najdete na Help camp Indonésie Lombok 2018!

Nejširší nabídku průvodců a map Indonésie (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně v pražském Klubu cestovatelů nebo v eshopu KnihyNaHory.cz

Poznejte českou komunitu v rumunském Banátu

Český Banát v Rumunsku je místo, kam před 200 lety odešli krajané z Čech za příslibem lepšího živobytí a kde založili několik ryze českých vesnic. Díky své izolovanosti se zde česká komunita udržela až do současnosti a udržela si nejen původní český jazyk ale i ostatní tradice a zvyky, které si přinesli ze své staré vlasti. Tyto věci se však díky vlivům globalizace rychle mění, proto neváhejte.

Základní obživou místních je zemědělství, proto většinu času tráví prací v hospodářství, často ještě tradičními způsoby za použití základních nástrojů, jednoduché mechanizace a zvířecí síly. Banát bohužel v posledních letech trpí vylidňováním, kdy zejména mladí lidé odcházejí hromadně za prací do Čech a na hospodářství tak zůstávají rodiče a příbuzní sami. Jelikož starost o hospodářství zahrnuje často fyzicky náročné činnosti, rádi přijmou dobrovolnou pomoc.

Práce na poli

Práce na poli, Banát, Rumunsko

Do pomoci Banátu jsou zapojeny různé organizace, především Člověk v tísni, Duhový skřítek aj., které realizují dlouhodobé projekty, zaměřené na vznik nových pracovních míst pro krajany. Organizátor help campu se projekty doplnit také o přímou dobrovolnickou pomoc obcím a rodinám, které o ni projeví zájem. Tato pomoc může být přínosem pro obě strany, místním se aspoň zčásti ulehčí a aktivní lidé z Čech mají možnost poznat tradiční život krajanů pomocí bezprostředního zážitku, ne pouze zpovzdálí jako obyčejní turisté. Další informace najdete na Help camp Banát 2018!

Další help campy budou aktualizovány a doplněny v průběhu jara 2018!

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: