Ludvig Mylius-Erichsen – badatel a literát v Grónsku

Ludvig Mylius-Erichsen – badatel a literát v Grónsku

V Grónsku nejprve hledal inspiraci pro své literární postavy, poté vedl vědecké expedice. Poslední mu byla osudnou.

MYLIUS-ERICHSENLudvig (* 15. 1.
1872, Viborg, Dánsko, † 17. nebo 25. 11. 1907 u fjordu Independence, Grónsko) – dánský literát a polární badatel

Do Grónska přicestoval L. Mylius-Erichsen roku 1902 s literární expedicí, jejíž členové (mezi nimi byl i K. Rasmussen) chtěli studovat etnografické zvláštnosti obyvatel ostrova a v jejich slovesné tvorbě hledat motivy pro literární ztvárnění. Zimu 1902–03 přežili v zálivu Disco; odtud přešli do dánské osady Upernavik (u Baffinova moře).

Na jaře 1903 zamířil L. Mylius-Erichsen se dvěma druhy podél pobřeží na sever, ke Smithovu průlivu, kam se však nedostali. Podrobněji prozkoumali grónské pobřeží Melvillova zálivu. Koncem léta 1903 se Mylius-Erichsen spolu se svými druhy setkal na Saundersově ostrově se skotskými velrybáři. Od nich získali potřebné zásoby, které jim zachránily život. Trojice Dánů na severu Grónska přezimovala a na jaře 1904 se na saních vrátila do Upernaviku. V průběhu léta 1904 se Mylius-Erichsen věnoval etnografickému zkoumání a před podzimem se vrátil do Dánska.

Vědecká expedice na východě Grónska

Na palubě lodi Dania Mylius-Erichsen připlul roku 1906 opět do Grónska. Vedl vědeckou expedici, která zkoumala východní pobřeží ostrova. Loď zakotvila v zálivu Dove a její členové se vydávali na saních k severu. Prozkoumanou část pobřeží nazvali Germania (podle lodi Koldeweyovy polární výpravy, které se účastnili J. Payer a G. Laube). Zmapovali ostrovy mezi 78° a 80° 40’ severní šířky (Francouzské a Norské ostrovy). Mylius-Erichsen věnoval zvláštní pozornost okolí Dánského fjordu (Danemark), který se hluboko vrývá do pevniny největšího světového ostrova.

Poslední tragická výprava

Na jaře 1907 se Mylius-Erichsen vydal v doprovodu vojenského kartografa Håga Hagena a Eskymáka Jørgena Brønlunda (1877–1907) k severovýchodnímu okraji Grónska (mezi Zemí vévody Orleánského a Pearyho zemí). Překročili 81. rovnoběžku (Severovýchodní mys), objevili fjord Ingolf a přes nově odkrytou Zemi korunního prince Kristiána se dostali k Dánskému fjordu. Pokračovali na severozápad k zálivu Independence, který podrobně prozkoumali. Na základnu v zálivu Dove se však nevrátili.

Záchranná výprava J. P. Kocha na jaře 1908 našla na Lambertově ostrově mrtvé tělo J. Brønlunda. Podle všeho pustil se po smrti L. Mylia-Erichsena k pobřeží, aby zachránil záznamy o provedených pozorováních. Další zanechané zprávy získal roku 1910 ÚE. Mikkelsen, který se vydal po stopách zmizelého Mylia-Erichsena.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: