Jerofej Pavlovič Chabarov – vládce Poamuří

Jerofej Pavlovič Chabarov – vládce Poamuří

Průzkumník a později i vládce tzv. Poamuří, oblasti kolem řeky Amuru, způsobil dlouhotrvající válku s Čínou.

CHABAROV Jerofej Pavlovič (17. století) – ruský kupec, dobyvatel Poamuří

Zprávy, které podali o svých cestách I. Moskvitin a V. Pojarkov, přivedly k Amuru vojenskou výpravu. Jejího vedení se ujal kupec Jerofej Chabarov, který se roku 1638 usadil v osadě Usť-Kut na řece Leně. V roce 1649 sebral 150 kozáků a vydal se s nimi proti proudu řeky Oljokma (pravý přítok Leny). Přešel na horní tok Tingury, kde strávil zimu. Na jaře 1650 překročil Oljokminskou vrchovinu a sestoupil do Poamuří.

J. Chabarov založil opevněnou osadu Armazar a odtud se vydávali členové Chabarovovy výpravy po Amuru a jeho přítocích (Sungari). Skupina kozáků, kterou vedl Ivan Nagiba, se roku 1653 na loďkách pustila do ústí Amuru a nezaváhala ani před plavbou po moři. V bouři kozáci ztroskotali a zachránili se na pobřeží, odkud se pěšky dostali do ústí Tuguru (proti Šangarským ostrovům). Cestou, kterou před osmi lety využil V. Pojarkov (přes pohoří Džugdžur, po řekách Maja a Aldan a proti proudu Leny) došli počátkem září 1653 do Jakutska.

Chabarov vládl na středním Amuru tvrdou rukou a svým počínáním vyvolal dlouhotrvající válku s Čínou. Na jejím konci byla smlouva, uzavřená 27. 8./16. 9. 1689 v Něrčinsku, která přiznávala Rusku právo na území podél levého břehu Amuru – od ústí Gorlice do řeky Šilka (horní tok Amuru) až po jeho ústí do moře. Po celá staletí však nebyla rusko-čínská hranice pevně vymezena a umožňovala Rusku (při pozdějším oslabení Číny) další rozšiřování jeho záboru.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: