Eduard Holm Johannesen – velrybář na průzkumu

Eduard Holm Johannesen – velrybář na průzkumu

Nejen zkušené polárníci, ale i velrybáři se vydávali na sever. Jedním z nich byl i Nor Johannesen.

JOHANNESEN Eduard Holm (* 16. 7. 1844, Sandøya, fjord Bals, Norsko, † 17. 12. 1901, při plavbě mezi fjordem Bals a Tromsø) – norský velrybář a polárník

Koncem 60. let 19. století se stále větší množství norských rybářských a velrybářských lodí pouštělo za kořistí do Karského moře. Patřil mezi ně kapitán Eduard Johannesen, který na počátku června 1869 pronikl průlivem Matočkin Šar (mezi Severním a Jižním ostrovem Nové země) k poloostrovu Jamal, až na 75° severní šířky. O rok později se vrátil do Karského moře a za příznivých ledových podmínek doplul až k Jenisejskému zálivu. Při zpáteční cestě obeplul Novou zemi ze severu a upřesnil mapu této části rozsáhlého souostroví. V roce 1871 doplul do ústí Obu.

Při pozdějších plavbách do polárních moří objevil (1878) v Karském moři ostrov Samoty (Ujediněnija) a roku 1887 zanesl do mapy nové ostrovy v oblasti na severovýchod od Špicberků.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: