Domingo Martínez de Irala – zakladatel provincie Asunción

Domingo Martínez de Irala – zakladatel provincie Asunción

Španělský dobyvatel, vládce v provinciích v Paraguayi.

MARTÍNEZ de IRALA Domingo (* 1487 nebo 1506, Vergara, Španělsko, † 30. 10. 1556, Asunción, nyní Paraguay) – španělský conquistador

Dobyvatelskou výpravu, kterou v roce 1535 přivedl do ústí La Platy. de Mendoza, stíhalo neštěstí. Při cestě po řece Paraná/Paraguay těžce onemocněl její vůdce a musel se vrátit do Španělska. Jeho následovník ÚJ. Ayolas padl v bojích s Indiány při ústupu z předhůří And (1539). Vedení ozbrojené výpravy se ujal D. Martínez de Irala (v literatuře uváděn jako Irala), nad nímž visí podezření, že zrádně opustil bojujícího vůdce a dezertoval. Podle jiné verze se Martínez de Irala pustil proti proudu Pilcomaya a marně čekal na Ayolase. Vydal se hledat zmizelou část výpravy na horní tok sledované řeky, ale bez výsledku, a tak se vrátil k jejímu ústí. Podle této verze byl Martínez de Irala zakladatelem Asunciónu (1537).

Martínez de Irala převzal pravomoci generálního kapitána nově vytvořené provincie, avšak v roce 1541 se na malém ostrově Santa Catarina u brazilského pobřeží vylodil známý conquistador N. Cabeza de Vaca a vydal se územím jižní Brazílie, přes pohoří Serra do Mar na západ (2. 11. 1541). Podél řeky Iguazú se dostal až k vodopádům v blízkosti jejího soutoku s Paraná (po jejím proudu odeslal čluny s nemocnými a raněnými) a 11. března 1542 vstoupil do Asunciónu. Zde záhy došlo ke střetu mezi oběma vůdci španělských ozbrojenců. Obratnější Martínez de Irala získal na svou stranu většinu Cabezových vojáků. S jejich pomocí zajal a uvěznil svého soupeře (1543), kterého nakonec poslal do Španělska.

V poměru ke španělskému dvoru Martínez de Irala potřeboval úspěch při hledání slibované „stříbrné hory“. Vypravil se proto vzhůru po Pilcomayu a začátkem roku 1548 se dostal do oblasti jihovýchodně od jezera Poopó, kde krátce před ním (1547) založili španělští vládci z Peru město Potosí, centrum oblasti s bohatými ložisky stříbra. Zklamaný Martínez se vrátil do Asunciónu a přes nesouhlas dvora vládl až do smrti v nově vytvořené provincii La Plata.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: