Anthony Jenkinson – anglický obchodník vyráží do Asie

Anthony Jenkinson – anglický obchodník vyráží do Asie

Nové obchodní možnosti hledal Agličan Jenkinson v Asii. Snažil se dojít do Číny přes Rusko a další asijské státy.

JENKINSON Anthony († únor 1611, Rutlandshire, Anglie) – anglický obchodník a mořeplavec

Jednání R. Chancellora s ruským carem Ivanem IV. Hrozným (1554) otvírala Angličanům možnost obchodovat s Ruskem. Zároveň slibovala možnost proniknout do Číny (Kataje) některou ze severních větví hedvábné cesty. Ve službách „Moskevské společnosti“ připlul v květnu 1557 do ústí Dviny se čtyřmi koráby londýnský obchodník A. Jenkinson a záhy se vydal do hlavního města carovy říše.

Spolu s Richardem Johnsonem, účastníkem Chancellorovy cesty, se v dubnu 1558 pustili po Volze až k Astrachani a přes Kaspické moře k poloostrovu Mangyšlak. Pokračovali s karavanou velbloudů pouští k Aralskému jezeru a do Buchary (23. 12. 1558). Po deseti týdnech se vydali stejnou cestou nazpátek do Astrachaně a 8. září 1559 dospěli do Moskvy. V květnu následujícího roku nastoupili po moři zpáteční cestu do Anglie. Výsledkem Jenkinsonovy cesty bylo konstatování o přerušeném spojení do Číny po hedvábné cestě, ale především mapa Ruska (1562), která se stala součástí Orteliova Theatrum orbis Terrarum (1570).

V květnu 1561 podnikl Jenkinson novou cestu do Ruska a z Moskvy se po Volze dostal do Astrachaně a přes Kaspické moře se přeplavil do Persie. Z přístavu Derbent zamířil přes Ardabil do Kazvínu, kde sice nebyl přijat místním vládcem příliš laskavě, ale nedal se odradit a získal bohatý náklad hedvábí a dalšího orientálního zboží, které mohl přes Rusko odvézt do Anglie. Koncem května 1563 se objevil zpátky v Astrachani a pokračoval do Moskvy (20. 8. 1563).

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: