Žikace (Shikatse)

Žikace (Shikatse)

Žikace je druhé největší město v Tibetu ležící asi 250 km jihozápadně od Lhasy.

Nalezneme zde asi nejrozsáhlejší a nejkompaktnější tibetské staré městečko, které je bohužel taky z velké části zastavěno „moderní“ čínskou architekturou.

Hlavní památkou města je klášter Tashilhunpo (Tašilhünpo) – jeden ze šesti velkých klášterů školy Gelugpa (další jsou: Sera, Däpung, Gandän, Labrang a Kumbum) z r. 1447. Klášter se stal sídlem pančenlamy, druhého nejvyššího duchovního Tibetu, díky čemuž je také jedním z nejlépe udržovaných a zrekonstruovaných klášterů. Rozsáhlou rekonstrukci prodělal zejména během posledních patnácti let, kdy bylo zcela nově vystavěno několik honosných svatyní s pozlacenými střechami.

Na kopci nad městem, nad starou zástavbou, se tyčí dnes už bohužel pouze ruiny kdysi mohutné pevnosti Žikace, která byla téměř celá zničena za tibetského povstání r. 1959. K pevnosti se lze dostat po poutním okruhu „kora“ vedoucím okolo kláštera, odkud jsou neopakovatelné výhledy na typické hliněné střechy tibetských domků. Ve sta­rém městě pod pevností nalezneme tradiční tibetské tržiště, na němž si můžeme koupit nejen něco ze spousty ozdobných tretek, ale i sušené skopové maso nebo netradiční jačí sýr.

Zpracováno ve spolupráci s China Tours.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: