Historie

Území tvoří dvě historické země, jejichž dějiny se prolínají. Ve 2.polovině 15.století obsazeny Turky a 1583 spojeny v bosenský pašalik osmanské říše.

1878 země okupována rak. – uh. vojskem, formálně však zůstává součástí osmanské říše.

1908 anektována Rakousko – Uherskem.

Od 1918 součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (v roce 1929 přejmenovaného na Jugoslávii), od 1945 svazová republika jugoslávské federace.

15. října 1991 vyhlášena nezávislost na Jugoslávii.

V dubnu 1992 propuká válka mezi etniky Bosny a Hercegoviny.

V listopadu 1995 začala mírová Daytonská konference a konečná dohoda byla podepsána v prosinci v Paříži. Dnešní Bosna a Hercegovina zůstává rozdělena podél etnických hranic a napětí mezi Muslimy a Chorvaty polevilo.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: