Zasedání předsednictva 26. dubna 2010

Zasedání předsednictva 26. dubna 2010

Přítomní: Měrotská, Repatá

Omluveni: Greifová, Gladiš, Bednářová

Hosté: Vlčková

1)      Africké odpoledne – Den rodiny

Sobota 15.5. 13:30, Mánes

Dr. Imbrová bude hovořit o Zimbabwe, výstava fotek (fotografka zajišťuje)

Sponzor Škoda Ml. Boleslav

Imbrová přinese trička

Bude hrát kapela

Plakáty zaplatí Škodovka

Pozvánka: zajistí Petra pro členy SPA elektronickou poštou

Vlčková zajistí článek ke Dni Afriky

2)      20 let SPA

  • vydání bulletinu
  • konference Černín
  • kulturní akce

Monika bude hlídat peníze

Oslovit autory event. bulletinu (20 let) – osloví:

Monika: Hrušková, Kropáček

Vlčková: Klíma, Hulec, Brno, Olomouc

3)      Monika mimo ČR (Haiti: 27.4.-10.5.), Petra – Kuba ð zastupuje Katka

4)      Na příští schůzce existence poboček a sdružení

5)      Další setkání bude cca v polovině června, upřesníme 15.5.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: