Zápis ze schůze předsednictva SPA ze dne 3.2.

Zápis ze schůze předsednictva SPA ze dne 3.2.

Přítomní vyjádřili své názory na činnost předsednictva od poslední valné hromady (21.2.2010) a nastínili další možnou práci předsednictva v r. 2011. Předsednictvo svolává valnou hromadu členů na středu 16. března od 17.30 hod. do sálu Centra neziskových aktivit (Wontanara), Tyršova 1, Praha 2.

Přítomní : Měrotská, Bednářová, Verner, Vlčková

Omluveni : Repatá, Greifová Gladiš, Kotrba

Program :  1) Zhodnocení činnosti za rok 2010 a výhled na rok 2011 2) Svolání valné hromady společnosti

Za tím účelem ukládá :

Znovu K. Repaté předat M. Měrocké seznam členů, kteří v roce 2010 zaplatili příspěvky a dodat R. Kotrbovi  přehled o hospodaření organizace od poslední valné hromady

P. Greifové poslat jmenovitě členům pozvánky na valnou hromadu přes internet do 21. února (text pozvánky dodá J.Vlčková)

T. Bednářové poslat poštou pozvánky členům, kteří internet nevlastní také do 21 února (seznam těchto členů dodá J. Vlčková)

P. Vernerovi a J. Vlčkové zpracovat informaci o činnosti ekologické komise a sdružení přátel Etiopie za rok 2010 a M. Měrocké připravit zprávu o činnosti organizace za uplynulý rok a vypracovat návrh činnosti na rok 2011 k posouzení  a připomínkování  přítomným na valné hromadě.

R. Kotrbovi připravit pro valnou hromadu zprávu o hospodaření SPA od února 2010

P. Greifové připravit prezenční listinu a spolu s K. Repatou zajistit na valné hromadě možnost placení členských příspěvků (potvrzení o příjmu).

Zapsala : J. Vlčková

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: