Zápis z Valné hromady SPA

Zápis z Valné hromady SPA

21. února 2010 se v Klubu cestovatelů konala Valná hromada SPA.

Témata k projednání

–          Rozšíření míst předsednictva SPA
–          Informace o grantech MZV na rok 2010
–          Informace o plánovaných akcí k 20. výročí založení SPA
–          Zhodnocení roku 2009
–          Zapojení SPA do akcí kulturně-společenských


-Do předsednictva SPA byla zvolena Mgr. Táňa Bednářová a Ing. David Gladiš

-Dne  29.1 bylo odevzdáno ing. Libřické na MZV ČR vyúčtování SPA za rok 2009

-Na rok 2010 nedostala SPA žádný finanční  příspěvek od MZV ČR

-V září oslaví SPA 20-cet let od svého založení. V jednání jsou akce.

1) uspořádání koncertu a výstavy s Africkou tématikou.
2) Uspořádání konference/semináře pod záštitou  MZV ČR.
3) Vydání speciálního tištěného bulletinu SPA k výročí 2O-ti let.

– Spolupráce/větší propojenost s organizacemi. Předsedkyně SPA Mgr. Monika Měrotská se v březnu setká se zástupci MZV ČR a se sekretariátem pro Unesco v Praze.

– Zveřejňování informací jen prostřednictvím www.hedvabnastezka.cz

-Korespondence mezi členy jen prostřednictvím emailu. Kdo nemá možnost emailu obratí se na vedení SPA.

-Pokud MZV ČR či jiná grantová organizace/nadace vyhlásí výzvy k podávání projektu SPA se zapojí.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: