William Chandless – hydrolog Amazonky

William Chandless – hydrolog Amazonky

Jedenáct tisíc kilometrů povodí Amazonky zmapoval britský hydrolog Chandless. Prozkoumal mnohé přítoky řeky a při svých výpravách se musel vyhýbat i lovcům lebek.

CHANDLESS William (* 1829, † 1893) – britský hydrolog, badatel v oblasti Amazonky

Složitý systém přítoků Amazonky byl předmětem úsilí několika generací hydrologů, vydávajících se do jejího povodí. Toužili poznat vodnaté toky, které ji spoluvytvářejí s jejich divokými peřejemi a vodopády, zjistit možnosti dopravy po vodních tocích ze vzdálených konců Brazílie a poznat přitom přepestrou přírodu rovníkových pralesů a vysokohorských oblastí And.

K vědcům, kteří věnovali větší část života zkoumání jihoamerických řek, patřil britský hydrolog William Chandless. První výzkumy vedl od roku 1860 na horním toku řeky Tapajos, zmapoval Juruenu a její přítok Arinos, pramenící v obtížně přístupném Mato Grossu.

Průzkum povodí Amazonky

Po třech letech se vrátil na Amazonku a v období 1864–65 prováděl hydrologická pozorování jejího mohutného přítoku Purus. Prozkoumal celý jeho tok od ústí až k pramenům v pe­ruánském pohoří La Montana (3 200 km). Zjistil přitom, že Purus nemá po celé své délce větší peřeje, jež by znemožňovaly plavbu. Bohatství kaučukovníků spolu s výhodnými podmínkami pro dopravu přilákaly, navzdory myriádám moskytů a dalšího hmyzu, nečekaný příliv kolonistů.

V roce 1866 se Chandless zaměřil na mapování dalšího přítoku Purusu, řeky Acré, jež se rovněž ukázala jako splavná, a na řeku Madre de Dios. O rok později (1867) přenesl svůj zájem na řeku Juruá, vlévající se do Amazonky. K jejím pramenům v La Montaně však nedošel, když dostal zprávy o nebezpečných kmenech lovců lebek, žijících v této oblasti.

Roku 1868 obrátil W. Chandless pozornost na řeku Canumu, která vytéká z Brazilské náhorní plošiny a vlévá se zprava do Madeiry (poblíž jejího ústí do Amazonky). Prozkoumal přitom, popsal a zmapoval i její přítok Abacaxi a řeku Manés Acu. Na konci 60. let se vydal proti proudu Madeiry a k hornímu toku její zdrojnice Beni. Zde dokončil terénní výzkum brazilských řek, při němž zmapoval 11 000 km povodí Amazonky.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: