Tashi Delek u vrcholných tibetských představitelů – návštěva tibetského parlamentu

Tashi Delek u vrcholných tibetských představitelů – návštěva tibetského parlamentu

Jsme šestý den v horké Indii a čeká nás jeden z hlavních bodů pobytu v Dharamsale – centru tibetské politické moci. Návštěva parlamentu.

Život na kopci

Je pondělí 15. června 2015, krátce po obědě. Ve čtyřech lidech sdílíme pokoj v okrajové části Dharamsaly v Mcleod Ganji, ve které proudí tibetská krev. Kopci, kde dříve sídlila britská armáda, teď říkáme domov my. Kousek nad námi se rozprostírá letní sídlo dalajlamy. Chystáme se na domluvenou návštěvu tibetského parlamentu a setkání s jeho představiteli, které má prohloubit vzájemnou spolupráci mezi organizací MOST a tibetskou exilovou komunitou.

Khataky

Stojíme před nově opravenou budovou parlamentu, prostory před ní jsou plné aut. V recepci nás anglicky vítá milá Tibeťanka Tenchoe, v tradičním oděvu, tzv. čupě a vede nás do druhého patra do útulné přijímací místnosti. Jsme usazeni v pohodlných křeslech a občerstveni čajem. Zatímco vítáme chladný závan vzduchu proudící místností, přicházejí naši hostitelé, představitelé tibetského parlamentu.

Vzájemné představování doprovází předávání khataků – bílých hedvábných šál coby projev úcty, na kterých jsou motivy osmi šťastných symbolů a mantra „Om mani padme hum“. Představujeme aktuality naší činnosti, předáváme výroční zprávy a debatujeme nad potřebami komunit v oblastech našeho působení. Členové parlamentu nám také nabízejí podporu při jednáních na odděleních sociálních a zdravotních věcí.

Překvapení

Po oficiální části schůzky se nám naskýtá příležitost, které si budeme vážit ještě dlouho. Máme možnost se podívat do míst, kam se cizinec dostane velmi zřídka – do zasedacího sálu parlamentu. Cestou míjíme galerii všech dosavadních parlamentů od roku 1964 do současnosti. V momentě, kdy vstupujeme do malého zasedacího sálu, se dozvídáme, že parlament měl v roce 1964 jen 12 členů.

Naši průvodci nám vysvětlují, že v čele sálu dříve sedával Jeho Svatost dalajlama a ukazují, kde nyní sedává premiér, ministři vlády a ostatní členové kabinetu, tzv. Kašagu. Následuje společná fotka, přátelské a srdečné rozloučení a naše kroky míří zpět na recepci.

Vzájemná spolupráce

Tibeťanka Tenchoe, která nás do parlamentu uváděla, nás dále doprovází na oddělení sociálních věcí, kde chceme projednat distribuci získaných prostředků od českých sponzorů pro chudé tibetské seniory a nomády. Občerstvuje nás zázvorový čaj, u kterého hovoříme o vzájemné spolupráci s ladackým velvyslancem pro tibetské otázky. Z jeho kanceláře se následně přesouváme na oddělení pro otázky zdraví. Zajímáme se o kliniky v nomádských vesnicích, léčbu tuberkulózy, bezpečné porody i podporu seniorů, kterým v rámci našeho projektu pořizujeme hole a kolečková křesla.

Pozitivní energie

Odpoledne nám naplnila milá setkání plná nových myšlenek, podnětů a zážitků. Jsme nabiti pozitivní energií, kterou se pokusíme přetavit ve prospěch našich projektů. Věříme, že se nám to povede. Nyní nás čeká ještě jedno setkání. Přímo s premiérem Tibetské exilové vlády – panem Sikyongem Lobsangem Sangayem. Těšíme se. Ale o tom až příště.

Organizace MOST podporuje od roku 2004 vzdělávání a zlepšování životních podmínek tibetských dětí, buddhistických mnichů a mnišek, nomádů, tibetských uprchlíků i starých lidí. Pro více informací navštivte www.protibet.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí