Světlo pro Ugandu

Světlo pro Ugandu

Ve dnech 23.8.-11.9. 2009 se uskutečnila monitorovací cesta Světlo pro Ugandu 2009 v rámci projektu organizace ACET ČR , která byla podpořena Expedičním fondem. V rámci této cesty byly navštíveny rurální komunity v distriktech Iganga a Kamuli, a slum v Nakulabyi, jedné ze čtvrtí ugandského hlavního města Kampaly.

Účastníci projektu si stanovili na začátku dva cíle, které byly rovněž deklarovány v grantové žádosti:

1) Zajistit trvalou udržitelnost projektu, jinými slovy zajistit pro každé dítě co nejdéle trvající finanční podporu tak, aby dítě v ideálním případě mohlo vychodit minimálně celý první i druhý stupeň ZŠ,
2) v budoucnu rozšířit podporu na ještě více dětí, a tak se podílet ještě výrazněji na transformaci komunity, která byla v minulé dekádě zdecimována onemocněním AIDS.

Rural communities, Uganda

Ve spolupráci s místními koordinátory navštívili účastníci jedenáct vesnic (v této oblasti celkem najeto cca 700 kilometrů), odkud pochází 21 dětí (z celkem 22), které ACET ČR prostřednictvím českých dárců podporuje ve studiu na základních školách. Byl pořízen fotografický a video materiál, účastníci výjezdu se osobně setkali s dětmi a jejich rodiči či opatrovníky a v neformální atmosféře si promluvili o tom, jaký vliv mělo na rodiny a komunity finance, které umožnily dětem chodit do školy. Všechny tyto informace, aktuální fotografie, videosekvence (případně mapové podklady) budou součástí informačního „balíčku“ pro české dárce, kterým tak bude zprostředkována aktuální situace jimi podporovaného dítěte a pozitivní dopady finanční podpory.

Rovněž byl navštíven slum v Nakulabyi (Kampala), kde ACET ČR podporuje zatím jedno dítě. Zde také byl pořízen fotografický a video materiál, a to jak v prostředí slumu, tak i na základní škole, kam cca 150 dětí z chudinské čtvrti dochází.

Z hlediska trvalé udržitelnosti ACET ČR usiluje o dlouhodobou podporu dětí na školách, a pořízený materiál má tak posloužit k informovanosti dárců a motivovat je k pokračování podpory „svých“ dětí.

Kromě již podporovaných dětí chtěli účastníci výjezdu přivézt seznam dalších potřebných dětí pro nové podporovatele. I tento cíl byl splněn a v současnosti (dva týdny po příjezdu z cesty) je seznam podporovaných dětí rozšířen o další čtyři.

Během cesty byla rovněž z rozhovorů s místními aktéry získávána data a informace pro případné rozšíření projektu o další aktivity, které by pomohly k transformaci komunit v obou navštívených lokalitách (např. kopání studní, nakládání s odpadem).

Podle obou účastníků výjezdu byly oba základní vytyčené cíle výjezdu beze zbytku splněny. Dopad a úspěšnost monitorovací cesty bude možno zhodnotit až v průběhu dalších měsíců, jestli počet dárců neklesne, ale budou všichni pokračovat, případně ve školním roce 2009-2010 bude ACET ČR podporovat v Ugandě více dětí, než v roce předešlém.

Informace o projektu byly již během cesty publikovány na blogu Hedvábné stezky (http://blog.hedvabnastezka.cz/ACET/Svetlo-pro-Ugandu-2009), a dále se počítá s desítkami přednášek ve školách i pro veřejnost, s rozhlasovými i televizními vystoupeními a články v novinách a časopisech, případně fotografickou publikací.

Cesty se zúčastnili Mgr. František Krampota (ředitel ACET ČR) a RNDr. Jiří Preis (člen správní rady ACET ČR).
ACET ČR chce touto cestou poděkovat Expedičnímu fondu při Hedvábné stezce, který celou monitorovací cestu významně podpořil.

Děti, Uganda

loga EF

HedvabnouStezku.cz založili a provozují cestovatelé pro cestovatele. Hedvábná stezka je pro nás symbolem. Lidé po ní putují už 2500 let, ale taková cesta stále vyžaduje odvahu a vytrvalost. Na Hedvábné stezce i dnes každý prožije „svá vlastní dobrodružství“ a „objeví pro sebe“ nová místa nebo třeba sám sebe. Doba objevů a dobrodružství zdaleka neskončila. Kdo chce, ten je i dnes najde na mnoha místech světa.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí