Svátky

Svátky

Část liturgických (obřadních) slavností a svátků připadá vždy na stejná data v kalendáři, jiné se mění a závisejí na datu velikonoční neděle. Liturgický rok začíná první nedělí adventní a končí v sobotu před první nedělí adventní. Prvním svátkem jsou Vánoce, oslavující narození Ježíše Krista na den Narození Páně 25. prosince (dříve 6. ledna), následuje Křest Páně 6. ledna a 2. února se slaví Uvedení Páně do Chámu (Hromnice). Největší slavností liturgického roku jsou Velikonoce, oslava zmrtvýchvstání Ježíše. Velikonoce připadají na první neděli po prvním jarním úplňku a předchází jim 40denní půst. Čtyřicet dní po Velikonocích se slaví Nanebevstoupení páně, dalších deset dní po něm Seslání Ducha Svatého. V neděli po Seslání se slaví Slavnost Nejsvětější Trojice, ve čtvrtek po ní Slavnost Těla a Krve Páně. Pátek dalšího týdne je věnován oslavě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Zkušenosti čtenářů

Norbert

6.ledna je Zjevení Páně,Křest Páně 1.něděli po tom

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: