Stavíme mosty k Mongolsku

Stavíme mosty k Mongolsku

Zaposlouchat se do starých příběhů Dálného východu, vyzkoušet si, jak se vaří Buuz…i tak se lze seznámit s kulturou cizinců žijících v Čechách. Tentokrát se sdružení InBáze pokusí lidem představit něco málo z Mongolské kultury.

Prohlédněte si další fotografie k článku…

Během projektu si lidé vyzkouší různorodé aktivity. „Jednou z těch hlavních je vyprávění a tvořivé zpracování pohádek z celého světa nazvané Bedýnky příběhů. Dále v rámci projektu organizujeme kurzy ethno vaření. Chystáme otevřít první multijazyčnou knihobudku v centru Prahy, určenou pro sdílení a výměnu knih. Rozhodli jsme se také aktivněji podílet na pražských veřejných akcích posilujících lokální sounáležitost, jako je např. pouliční festival Zažít město jinak, oslavy svátků v pražských čtvrtích apod,“ říká  Parisa  Zargari  vedoucí  projektu a zároveň vedoucí komunitního centra InBáze.

Harmonogram

1. Bedýnky příběhů a Nedělní kurzy ethno vaření

22. 11. 2014 – Bedýnky příběhů / Jak se plstí pohádka – vyprávění a tvořivé zpracování pohádek z Mongolska

(Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze)

30. 11. 2014 – Nedělní ethno oběd / Jak se vaří Buuz – kurz vaření mongolské kuchyně (Novoměstská radnice Prahy 2)

24. 1. 2015 – Bedýnky příběhů / Pohádky z Vietnamu

1. 2. 2015 – Nedělní ethno oběd / Kurz vaření vietnamské kuchyně

21. 3. 2015 – Bedýnky příběhů / Pohádky z Ukrajiny

1. 4. 2015 –  Nedělní ethno oběd / Kurz vaření vietnamské kuchyně

18. 5. 2015 – Bedýnky příběhů / Pohádky z afrického kontinentu

26. 5. 2014 – Nedělní ethno oběd / Kurz vaření africké kuchyně

2. Migrující knihobudka

duben 2015 – příprava knihobudky, společný workshop pod vedením ilustrátora – výzdoba a doplnění knih

květen 2015 – oficiální otevření knihobudky v centru Prahy

Na projektu se podílí jak česká veřejnost, tak i cizinci. „Například v rámci Bedýnek příběhů jsme vybrali 7 vypravěčů – cizinců, kteří ostatním představí pohádku své země původu. Na vyprávění navazuje dílna, kde budou děti zpracovávat vyprávěný příběh tradiční výtvarnou technikou dané země, “ dodává Lucie Machová, koordinátorka aktivity Bedýnky příběhů. Tato aktivita bude probíhat vždy jednou měsíčně v prostorách Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze.

Aktivity jsou určeny především rodinám s dětmi. InBáze, o.s. tak v projektu uplatňuje své dlouholeté  zkušenosti  s prací s dětmi  a  rodinami  cizinců.

Komunitní centrum InBáze vzniklo v roce 2006 s cílem vytvořit otevřený a bezpečný prostor pro migranty, kteří přicházejí do České republiky hledat nový domov. V rámci pražského komunitního centra InBáze vznikl jedinečný model integračního projektu, spojující jak aktivity komunitního charakteru, tak i poradenství a asistenční služby.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: