Skylax z Karyandy – antický mořeplavec

Skylax z Karyandy – antický mořeplavec

Skylaxův významný přínos pro další cestovatele byl jeho osobně vypracovaný návod pro další námořníky, který byl významný dalších 2 tisíce let.

SKYLAX z KARYANDY (6. století před Kr.) – řecký vojevůdce a mořeplavec

Skylax, pocházející z Kárie (oblast kolem Halikarnassu na jihozápadě poloostrova Malá Asie), byl důstojníkem v armádě perského krále Dáreia I. V letech 510–507 se účastnil perského tažení do Indie. Perské vojsko se tehdy dostalo až do města Kaspapyru (nebo Kaspatyru) na řece Indus, poblíž jeho soutoku s řekou Kábul. Tam Skylax dostal úkol dovést loďstvo dolů po řece a vrátit se s ním do centrálních oblastí Perské říše; flotila tedy proplula po Indu, napříč Arabským mořem a kolem Arabského poloostrova do Rudého moře a pak do Egypta.

Mapa s výskytem bájných příšer

Ze své cesty zpracoval Skylax tzv. periplus, tj. návod pro další plavce spolu s popisem okolních zemí. Ten se nám do dnešní doby nezachoval, ale hodně z něj citovali řečtí učenci, zejména Hekataios z Milétu a „otec dějepisu“ Hérodotos. Zatímco v popisu rozložení zemí je velmi přínosný – zejména zpráva, že Asie, mimo tu část, jež leží směrem k východu, je utvářena stejně jako Libye (tj. že ji lze obeplout – o Africe viz Nechó), svůj spis ale Skylax (z dnešního pohledu zbytečně) zpestřil o řadu příšer, žijících zejména v Indii: např. o jednooké obry Kyklópy, stínonožce (lidi, stínící si obrovskou nohou) či lidi, zahalující se obrovskýma ušima. Tyto fantastické příšery pak vydržely v geografii téměř dva tisíce let a v jejich existenci věřili např. i Megasthénes a Déimachos, kteří přitom počátkem 3. století před Kr. sami Indii navštívili jako vyslanci seleukovské říše.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: