SENEGAL: Čeští vědci vytvořili nové stádo ohrožených antilop Derbyho.

SENEGAL: Čeští vědci vytvořili nové stádo ohrožených antilop Derbyho.

SENEGAL: Čeští vědci vytvořili nové stádo ohrožených antilop Derbyho.

Na začátku března se čeští vědci vydali do Senegalu pracovat na záchraném programu zajišťujícím obnovu stád ohrožených antilop Derbyho. Snažili se je stěhovat do jejich přirozeného prostředí. Nyní už známe výsledky jejich snažení.

Čeští odborníci v Senegalu přestěhovali v rámci záchranného programu rekordní počet kriticky ohrožených antilop Derbyho. V uplynulých dvou týdnech umístili do nové obory 17 mladých samců a vytvořili tak v pořadí již sedmé stádo v rezervacích Bandia a Fathala. V současné době pokračují v terénním výzkumu a přípravách na lednové sympozium pod záštitou Mezinárodního svazu pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN). To má rozhodnout o dalším osudu 85 kriticky ohrožených antilop závislých na české pomoci.

„Jednalo se celkově o páté převozy a podařilo se nám převézt většinu zvířata v pěti dnech. Poslední samec Nemo nám ale dal zabrat, trvalo více než další týden, než se podařilo přestěhovat i jeho. Akce přitom rozhodně není bez rizika, uspávací látka etorfin je totiž pro člověka toxický. O život jde i zvířatům, jednoho samce jsme letos ztratili, když ho dospělá samice při usínání nabrala na rohy a probodla mu stěnu žaludku. Bez odstěhování dospívajících samců ze stáda ale nemůžeme kontrolovat reprodukci, minimalizovat příbuzenskou plemenitbu a vést plemennou knihu, na níž spolupracujeme se Zoo Praha,“ uvedla vedoucí sdružení Derbianus CSAW Karolína Koláčková.

Právě kvůli riziku příbuzenské plemenitby musejí koordinátoři záchranného programu dohlížet na to, aby se rozmnožovala zvířata geneticky vhodná. Všechna zvířata v lidské péči totiž pocházejí jen ze šesti zakladatelů odchycených roku 2000 v posledním přírodním útočišti, národním parku Niokolo Koba. Tamní populace však čelí silnému tlaku pytláků a pastevců dobytka, kteří vytlačují antilopy z jejich původního prostředí.

Oximetr monitoruje zdravotní stav

Samec po nástřelu odbíhá

Veterinář pokládá imobilizované zvíře

Skok do nového stáda

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: