Sakja (Sakya)

Sakja (Sakya)

Tibetské klášterní město Sakja zaujímá jedno z nejdůležitějších míst v čínských dějinách.

Městu dominuje mohutná pevnostní budovatzv. Jižního kláštera z r. 1268, kdy se Sakja stala na přechodnou dobu (do r. 1354) hlavním městem Tibetu. V této době uzavřela buddhistická škola Sakjapa alianci s mongolskými chány, kteří přijali její náboženství a na oplátku zato poskytovali vojenskou ochranu jejím představitelům, čímž získali mocenské postavení umožňující nadvládu nad celým Tibetem. Toto dominantní postavení ovšem městečku Sakja vydrželo pouze po dobu vlády mongolské dynastie Yuan (Jüan) v Číně.

Ještě staršího data je tzv. Severní klášter, který bohužel podlehl ničivému zemětřesení a také neúprosnému zubu času. Z původního komplexu z r. 1073, čítajícího původně 108 budov, zůstaly v podstatě jen nově zrekonstruované bílé stúpy a neznatelné stopy po půdorysech původních budov. Jedna ze stúp měla údajně obsahovat pozůstatky zakladatele sekty Sakjapa – sakjalamy. Městečko zaujme hned na první pohled netradiční šedomodrou fasádou místních domků, která je právě pozůstatkem mongolského vlivu.

Zpracováno ve spolupráci s China Tours.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: