Richard Maak – Sibiří po řekách

Richard Maak – Sibiří po řekách

Sibiři a cestám po jejích řekách se věnoval původem estónský přírodovědec Richard Maak. V oblasti ale působil jako velitel expedic sibiřské pobočky Ruské geografické společnosti.

MAAK Richard (* 23. 8./4. 9. 1825, Arensberg, nyní Kuressaare, Estonsko, † 13/25. 11. 1886, Sankt Petěrburg, Rusko) – estonský přírodovědec a cestovatel po Sibiři

V roce 1851 vznikla v Irkutsku sibiřská pobočka Ruské geografické společnosti. Jejím prvním podnikem byla expedice s úkolem sledovat tok řeky Viljuj. Vedením pověřila Richarda Maaka, který v létě 1854 zamířil k ústí Viljuje do Leny a odtud na člunech i na koni pokračoval do města Viljujsk. Dál sledoval střední tok řeky Tjukjan (levý přítok Viljuje) a zamířil k řekám Channja a Marcha, které náleží do říčního systému Viljuje.

Tříčlenná Maakova výprava se pustila na sever a v říjnu 1854 se dostala k Oleňku na 68° severní šířky. Překročila rozvodí Oleňku a Viljuje a s příchodem zimy pokračovala proti proudu horního toku Viljuje. V silných mrazech a v hlubokém sněhu pronikl Maak se svými druhy, za notné pomoci Jakutů, k řece Ulachan Vava a po levém břehu Viljuje se počátkem roku 1855 dostal k ústí Čony. V lednu 1855 se výprava dostala do osady Sunbar, překročila nevysoké rozvodí mezi Viljujem a Lenou (Prilenskoje plato) do Olekminsku a celé putování zakončila v Irkutsku.

Brzy po návratu z viljujské expedice přenesl R. Maak své působení na Amur, který zkoumal od soutoku se Šilkou (původně považovanou za horní tok Amuru) až po ústí. V létě 1859 se věnoval popisu řeky Ussuri, podél níž procestoval 900 km.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: