Půlstoletí dekolonizace subsaharské Afriky

Půlstoletí dekolonizace subsaharské Afriky

V květnu si připomínáme dva významné svátky – Den rodiny a Den Afriky.

Pro přátele Afriky je letošní květen, kdy si 25.5. připomínají Den Afriky, vzpomínkou na dekolonizaci mnoha afrických států před 50 lety. Přednášel jsem na konci dubna  ve  dvou pražských vysokých školách na toto téma. Na Vysoké škole ekonomické spíše o problematice africké integrace z pohledu EU.  Na základě osobních zkušeností z působení v tropických zemích a s využitím vybraných statistických údajů jsem poukázal na reálné překážky v procesu zlepšování životních podmínek v subsaharské Africe i na možnosti, které se Afričanům otevřou v budoucnosti při rozvinutí lidského i přírodního potenciálu. Jihoevropské země již nyní pociťují tlak uprchlíků, které vyhání z Afriky  nespokojenost se současnou situací. Je proto v zájmu EU, aby se výrazněji podílela na zlepšení vztahů s tímto světadílem.

V Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK jsem vystoupil s přednáškou na téma  „Půlstoletí subsaharské dekolonizace“. Shrnul jsem charakteristické rysy afrického vývoje od roku 1960, kdy mnoho subsaharských zemí vyhlásilo svou politickou nezávislost. Na konkretních příkladech jsem ilustroval nástup parlamentní demokracie se svobodnými volbami, v nichž soutěží politické strany. Dotkl jsem se i lidsko-právních aspektů správy a krizových faktorů, které Afriku poškozují autokratickou svévolí a výbuchy násilí. Poukázal jsem na to, že se subsaharské země neobejdou bez mimoafrické pomoci a spolupráce.

V poměrně podrobném rozhlasovém rozhovoru s redaktorem ČRo 3 -Vltava jsem nastínil vývoj našeho afrikanistického výzkumu od 60 let 20. století. Zdůraznil jsem, že je potřeba zlepšit informace i v českých středoškolských učebnicích, aby se v představách mladé generace neutvrzoval mediálně šířený jednostranně negativní pohled na Afričany. Celá informační kampaň předcházela akci, která se uskuteční 15. května v pražském Mánesu, kdy si Společnost přátel Afriky  připomene hned dva významné květnové svátky –  Den rodiny a  Den Afriky.

Vladimír Klima,
bývalý český velvyslanec v Kongu

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: