Představy o konci světa se v různých kulturách velmi liší

Představy o konci světa se v různých kulturách velmi liší

  Momentálně se probírá hlavně konec světa podle Mayů. Nejen oni ale o apokalypse přemýšleli a i jiné kultury si nesou své představy. Pojďme se na některé podívat.

Konec světa podle Islámu

Podle arabisty Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu Akademie věd se mladí muslimové prý dnes koncem světa intenzivně zabývají a pečlivě čtou všechnu možnou dostupnou literaturu, která na téma islámské apokalypsy vzniká. Mnoho z nich tvrdí, že právě na dnešní dobu můžeme uplatnit dávné představy o konci světa. Předcházet mu má všoobecný úpadek mravů, polonahé ženy na ulicích nebo lidé pouště vytvářející domy sahající až k nebi. A je pravdou, že tyto předpovědi největšího muslimského proroka Mohameda docela stojí za zamyšlení.

Konkrétní datum konce světa ale v Koránu nenajdete, ani kdybyste se kdovíjak snažili. Tenhle termín je prý totiž výhradně v rukou Alláha! Každý Muslim by však nikdy neměl zapomínat na pomíjivost celého světa a snažit se žít život s tímto vědomím.

Křesťanská Apokalypsa

Křesťané věří na soudný den, kdy na trvalo zvítězí dobro nad zlem. O jejich představě se dozvíme více v Knize Zjevení, kde se hovoří o Armageddonu – konečné bitvě na Zemi mezi silami boha a satana. Slovo Armageddon pravděpodobně pochází z hebrejštiny a je názvem pro „horu Mageddo“. Ta se nachází v dnešním Izraeli a byla místem mnohých bitev. Někteří křesťané interpretují Knihu Zjevení jako mapu, která prozrazuje, kde proběhne soudný den. Bude se prý konat na Armageddonu a Ježíš bude zachraňovat opravdové věřící, zatímco nevěřící budou čelit obrovskému utrpení.

Nicméně kniha Zjevení se v tomto století těší velké oblibě. Podle vědců nepatří zmiňované vidění Jana apoštolu Janovi. Mnozí také diskutují o tom, co vlastně znamená. Rozebírají čísla z dané knihy a snaží se přijít na odpověď. Podle vědců, ale byla předpověď určena lidem v nedaleké budoucnosti a ne až našim generacím.

Tóra o konci světa

I judaismus se zabývá otázkou konce světa. Hlavním znamením prý podle Tóry bude sestoupení boha na Zem, aby se pokusil spasit Izraelity. Čekání na tento den D se stalo také hlavní myšlenkou a posláním celého židovského náboženství.

Hinduistické pojetí

Podle hinduismu se svět pohybuje v cyklech. Vždy když se blížíme ke konci jednoho cyklu, začíná se lidstvo oddalovat od opravdových hodnot. Když je nejhůře, sestoupí na zemi bůh Višnuv jedné ze svých deseti reinkarnací a udělá opět pořádek. Na Zem už prý sestoupil třeba jako rybí muž Matsja, želví člověk Kúrma nebo Narasimha – napůl člověk, napůl lev.

Nyní ho můžeme očekávat v podobě Kalki, tedy desáté reinkarnaci. Na zemi se ukáže až po úplném úpadku mravů. Bude se jednat o Višnu s mečem jedoucího na bílém koni. Někdy je zobrazován jako bůh s koňskou hlavou.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: