Potápění na Kubě

Potápění na Kubě

  Kuba. Srdeční záležitost. Někdo ji má rád, někdo ji zase rád nemá, ale málokoho nechá racionálně chladným. Zapomeňme teď na roztančené kreolky, mojito i Fidela a ponořme se pod hladinu nádherných moří.

CUBA? SÍ…

Zkuste si sami pro sebe cvičně poskládat mozaiku z kamínků slov: Stařec a moře, karibské slunce, Fidel Castro, vůně doutníku nad sklenkou kubánského rumu, Che Guevara, Hemingway, kreolské tanečnice salsy, které dokáží roztančit i takové kopyto jako jsem třeba já, proudy mojita, tekoucí ve zdejších barech den za dnem, noc za nocí, potraviny na příděl, průměrný plat 25 Euro měsíčně, Al Capone a jeho mafie, socialismus o muerte, Buena Vista Social Club, desetina národa v emigraci, nepřehlédnutelná hrdost všech Kubánců na to že jsou Kubánci… Je zřejmé, že takovýchto obrázků je možno složit bezpočet, každý úplně jiný – a každý svým způsobem pravdivý. Bůh suď, který je pravdě blíž. Jeden z možných pohledů vám přinášíme v následujících řádcích.

Potápění, KubaPotápění, Kuba

Potápění, KubaPotápění, Kuba

Potápění, KubaPotápění, Kuba

Potápění na Kubě

Stejně jako všechny atraktivní krásky umí i Kuba nastavit několik tváří: dokáže potěšit potápěčskou duši i tělo nezapomenutelnými zážitky – stejně tak jako chladnokrevně a bezostyšně zklamat. Záleží nejen na rozmaru krásky, ale taktéž i na tom, kam a kdy člověk jede a co od svého výletu čeká. Existují ovšem dvě místa, kde je zklamání téměř vyloučeno.

Cayo Largo

Pro spoustu lidí představa exotické dovolené dost možná vypadá nějak takto: malý ostrůvek uprostřed modrozeleného Karibiku, lemovaný kilometry jemných písčitých pláží, kde kromě pár hotelů, malého letiště a přístaviště jachet není vůbec nic. Přes den potápění na krásných lokalitách, široko daleko žádná další potápěčská loď a navečer návrat do bezpečné náruče hotelu, kde zásoby rumu a mojita (nebo třeba šampaňského – proti gustu žádný dišputát) nikdy nevysychají. Když na to přijde, zpestřit si potápěčský program volejbalem, tenisem nebo poflakováním u bazénku s oblíbenou knížkou v jedné ruce a se sklenkou drinku v druhé (sakra, kam dát ten doutník?). Chcete-li strávit dovolenou ve výše uvedeném duchu, Bienvenidos en Cayo Largo.

Tento malý písečný ostrůvek je součástí souostroví Canarreos, cca 50 km jižně od pobřeží Kuby a pro svou výhodnou polohu kdysi proslul jako základna karibských pirátů, přepadajících španělské lodě, plující z jihoamerických kolonií do Havany. Záznamy o výpadech z Cayo Largo proti španělským galeonám se dochovaly například v lodním deníku slavného piráta a ještě slavnějšího mořeplavce Francise Drakea.

Ostrov se nachází na okraji pevninského šelfu, kde se relativně ploché dno prudce láme a klesá směrem ke Kajmanskému příkopu (hloubka 7,1 km). Nejbližší lokality se nacházejí v bezprostřední blízkosti (pár minut jízdy člunem) jižního pobřeží ostrova. Jedná se o útesy bariérového typu, korálové hřbety a tunely, jež většinou v hloubce okolo 18 m přecházejí v písčité svahy.

Živé podmořské velehory

V některých oblastech však korálové formace tvoří skutečná podmořská pohoří a stěny padající do hloubek okolo 50 metrů a víc (např. lokalita Montaňa – pokud tu budete, nenechte si ji ujít). Korálové ryby jsou zde zastoupeny především hejny chrochtalů a chňapalů velikosti 15 – 90cm, bodloků, sapínů a spousty dalších. Dále je zde možno spatřit želvy, tarpony, rejnoky a siby. V korálových skrýších se ukrývají spousty langust, zelené murény (opatrně, některé jsou útočné!), na písečných úsecích dna zase můžete najít kolonie křídlatců velkých (Strombus giga) – pozor, škeble nebrat, jsou na seznamu ohrožených druhů CITES a jejich nález v kufru vám zajistí nezapomenutelné zážitky na celnici (nečekané trable jsme zažili i na letišti v Praze!!!).

Přesvědčíte-li kubánský personál z divingcentra, aby se s vámi vypravil i ještě kousek dál, cca. 25 km směrem ke Cayo Rosario, dostanete se na jednu z místních vychutnávek – bludiště korálových kaňonů zvané Laberinto. Kromě velkých hejn korálových ryb (jejichž koncentrace dosahuje nezřídka stupně „rybí polívka“) je zde poměrně značná pravděpodobnost i setkání s něčím větším – tarpony, žraloky či rejnoky.

Nepochybně nejzajímavější potápěčskou oblastí jsou však lokality v oblasti Golfo de Gazones, téměř 50 km severně od Cayo Largo. De facto se jedná o strmé podmořské pohoří, jehož nejvyšší vrcholky (ostrůvky Cayo Blanco a Cayo Sigua) vyčnívají na hladinu ne více než 30 cm. Potápěčsky se jedná o hluboké kaňony a stěny, tak trochu podobné Brother Islands nebo Blue Hole v Egyptě – zde přestrojené do karibských korálových šatů. Po většinu roku zde bývá krásná viditelnost a kromě klasických korálových společenstev zde můžeme potkat i velké tvory pelagické: žraloky chůvy, karibáky, kladivouny, velrybáky, tarpony, tuňáky, kranase a další – záleží na štěstí.

Mezi lokality, které bychom si tu v žádném případě neměli nechat ujít, patří Blue Hole de Sigua, Caňon de Blanco a Caňon de Sigua. V poslední době se objevily snahy zakázat v oblasti Golfo de Gazones komerční rybolov a vyhlásit zde mořský park, přičemž podle kuloárních zpráv se kubánská vláda zdá být takovémuto záměru i nakloněna. Pokud by se tak stalo, očekává se, že by se do zdejších nádherných terénů ve velkém začaly stahovat větší pelagické ryby s širokého okolí a Karibik by zase byl o jeden potápěčský skvost bohatší.

Leč pozor. Výlety na tyto vzdálenější lokality v základní nabídce místního divecentra standardně zahrnuty nebývají. V minulosti se na Cayo Largo člověk mohl poměrně často setkat s nešvarem, že se kubánským potápěčským posádkám nechtělo na tato vzdálená místa (ani za nabízený příplatek) jezdit a pod různými pitoreskními záminkami (např. málo nafty) vozily potápěče jen po nejbližších lokalitách okolo ostrova (na vlastní kůži zažil i autor článku). Vyhnout se takovéto situaci dá nejlépe tím, že si již předem koupíte potápěčský balíček BEST of CAYO LARGO, který i tyto vzdálené atraktivní lokality zahrnuje.

Cayo Juítas, KubaCayo Juítas, Kuba

Jardines de la Reina

Jardines de la Reina (čteme chardines de la reina) je 130 km dlouhý řetězec více než 600 korálových a mangrovových ostrovů rozprostírajících se na ploše 2 170 km2 a tvořících nejrozsáhlejší mořskou rezervaci v Karibském moři – Parque Nacional Jardines de la Reina. Souostroví objevil v roce 1492 Kryštof Kolumbus a pojmenoval jej na počest španělské královny (název v překladu znamená Královniny zahrady) – pozor, neplést s Jardines del Rey (Královy zahrady) na atlantickém pobřeží Kuby. Vstup do rezervace je striktně omezen, komerční rybolov (se sítěmi) zakázán zcela, a v celé rezervaci povoleno jen jedno potápěčské centrum, které současně slouží i jako základna pro sportovní rybáře (s udicemi) a pro vládní přírodovědné výzkumné týmy. Potápěči si můžou vybrat mezi ubytováním na plovoucím hotelu Tortuga anebo jedné ze dvou malých safari lodí Caballones a La Reina (každá pro 8 osob). Celé souostroví je neobydlené a je třeba počítat s tím, že žádné civilizační vymoženosti typu hotelový bazének, diskotéka s karibskými tanečnicemi nebo volejbalové hřiště tu nenajdeme.

Všechny lokality se nacházejí na jižní straně souostroví a jsou v podstatě dvou typů – hluboké rify na hranici pevninského šelfu (hloubky 30 – 400 m) a mělké rify blíže k pevnině, které často tvoří krásné zahrádky (5 -16 m). Porost těchto zahrádek je tvořen fialovými gorgóniemi, mozkovníky, útesovníky (Montastrea annularis) a větevnatými korály – na rozdíl od Rudého moře se zde nevyskytují pestrobarevní soft – korály a celý útes má navenek červeno-fialovo-zeleno hnědý odstín. Nicméně i přes svou menší barevnost se jedná o útesy velmi zajímavé. Například se zde můžete setkat se žlutými trubkovými, či hnědými pohárovými houbami úctyhodných rozměrů, typických pro Karibské moře.

Černý korál – rarita kubánského moře

Poněkud vzácněji, nicméně na některých lokalitách s úplnou jistotou, je zde navíc ke spatření i vzácný černý korál. Mezi těmito zahradními porosty se prohánějí společenstva karibských korálových ryb – bodloci, pomci, ostenci („triggerfishové“), sapíni, ploskozubci (papouščí ryby), kanici a chňapalové. Posledně jmenovaní (chňapal modropruhý) tvoří často v horních partiích zahrádek (v hloubce okolo 5 m) úplné „rybí polévky“. Kromě korálových ryb se zde setkáváme se zelenými murénami, kranasy, barakudami, velkými kraby, želvami a další havětí. Při písčitém dně můžeme spatřit rejnoky (trnuchy americké), žraloky fouskaté a již dříve zmíněné, v současné době největší žijící břichonožce – křídlatce velké (Strombus giga). K nejkrásnějším zahrádkám patří La Cana, Five Seas (navíc malý vrak a pod převisy jeskyněk překrásné trsy černých korálů), Cabeza de la Cubera, či Cueva del Pulpo. Na posledně dvě jmenované zahrádky pravidelně připlouvají i zdejší královští zahradníci, žraloci karibští (správně Perézovi) – nejcharakterističtější žraloci Karibiku.

Hlubší rify jsou trošku jiného charakteru. Vzhledem k hloubce sem proniká méně světla a proto jsou oproti zahrádkám o něco méně barevné. Z hub se zde vyskytují zejména houby stlačené (Amphimedon compresa), tak trochu připomínající pokroucené rezaté trubky. Potápěčsky jsou zajímavé především výskytem největších místních predátorů – žraloků karibských a hedvábných. Zajímavé že tito predátoři si většinou libují ve vodách poblíž hlavních ostrovních kanálů, spojujících severní a jižní část souostroví. Každý z těchto dvou, zde převládajících žraločích druhů, bydlí na opačné straně hlavního ostrova, a navzájem si do zelí nelezou. Žraloky hedvábné tak najdeme na lokalitách v oblasti Caballones (lokality Pipin, El Farallon, Montaňa Rusa, Avalon), kde se zdržují zejména při hladině. Karibští žraloci se naopak nejvíce vyskytují v oblasti Boca de Pierra (lokality Coral Negro, Coral Negro II, Cueva del Pulpo, Cabeza de la Cubera či Tunel Azúl – nejhlubší zdejší lokalita, tunel ústící uprostřed hlubokého rifu v hloubce 54 m; po několika nepříjemných deko příhodách se na tento tunel již skoro nejezdí). Kromě žraloků a obrovitých kaniců, vážících přes 200 kg (tzv. jewfish), zde můžete ve volné přírodě potkat kajmany, leguány, pelikány …

Vyšlo také v časopise Buddy Potapěč www.buddymag.cz

Zkušenosti čtenářů

Milan Jedlička

Může mi někdo sdělit kolik stojí balíček BEST of Cayo Largo
a jakou měnou je možno platit? Moc děkuji.
Tel, 602294671

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí