Phillip Parker King – Darwinův velitel

Phillip Parker King – Darwinův velitel

Spousty zajímavých objevů přivážel oceánograf Phillip Parker King z celého světa. Později se mohl pyšnit titulem admirála.

KING Phillip Parker (* 13. 12. 1791, ostrov Norfolk, † 26. 2. 1856, Sydney, Austrálie) – anglický námořní důstojník, oceánograf

Po skončení osvobozeneckých válek španělských kolonií v Jižní Americe (1810–26) zvýšili Angličané svůj zájem o vliv v této části světa. Zaměřili se především na nejjižnější část kontinentu, na PatagoniiChile. Britské lodi se vydávaly na průzkum jejich dlouhého a členitého pobřeží. V roce 1826 vyplula do jihoamerických vod expedice, kterou tvořily loď Adventure a známější Beagle, na jejíž palubě podnikl svou slavnou cestu kolem světa přírodovědec Ch. Darwin.

Velitelem výpravy jmenovala Admiralita Phillipa Parkera Kinga, zkušeného námořního velitele, který spolehlivě prováděl výzkum severního a severozápadního pobřeží Austrálie. V letech 1818–22 se čtyřikrát vydal z Port Jacksonu (Sydney) k pobřeží Yorského poloostrova, do Torresova průlivu a Carpentarského zálivu. K poznání australské přírody přispěla účast botanika A. Cunninghama, který se významně podílel na objevování vnitrozemských oblastí Nového Jižního Walesu.

Mnoho objevů a titul admirál

Kingova jihoamerická expedice zkoumala v letech 1826–30 atlantické pobřeží od zálivu Bahía Blanca až k Magalhãesovu průlivu. Mapovala Falklandské ostrovy, o které projevovalo zájem britské vojenské námořnictvo, a pokračovala k nejjižnějším oblastem kontinentu. Objevila průliv Beagle, oddělující ostrovy Nava­rino a Hoste na jih od Ohňové země. Prozkoumala skupinu ostrůvků u mysu Horn, které dostaly jméno anglického přírodovědce Williama Wollastona.

Vůdce výpravy mohl zanést na mapu východní a centrální část Magalhãesova průlivu, když jeho lodi obepluly západní břehy poloostrova Brunswick do zálivů OtwaySkyring a pokračovaly podél ostrova Riesco k západnímu ústí Magalhãesova průlivu a k pobřeží Chile. Expedice prozkoumala jeho jižní část, kde objevila průlivy, které oddělují ostrov Wellington od jihoamerické pevniny. Další její plavba vedla do zálivu Penas a na sever k poloostrovu Taitao. Na mapě se potom objevily záliv Adventure a Kingův průliv, které britská expedice objevila. Kingovým pokračovatelem se stal R. Fitz Roy (od 1828 velitel lodi Beagle), který vydal podrobnou zprávu o výsledcích Kingovy výpravy (1839).

Znamenitý mořeplavec King se v roce 1829 stal členem Zákonodárné rady, kam byl jmenován i po návratu z jihoamerické expedice (1839) a znovu v roce 1850. Byl prvním Australanem jmenovaným do hodnosti admirála (1854).

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: