Parthské pevnosti v Nise (Parthian Fortresses of Nisa)

Parthské pevnosti v Nise (Parthian Fortresses of Nisa)

veláját Akhal, osada Bagyr

Ruiny jednoho z prvních hlavních měst Parthské říše (polovina 3. stol. př. Kr. – 3. stol. po. Kr.), která patřila mezi nejvlivnější civilizace starověkého světa a tvořila bariéru římské expanzi. Město Nisa bylo důležitou obchodní i komunikační křižovatkou na osách východ-západ i sever-jih. Dokladem je architektura i výzdoba dosud objevených zbytků města, ve které se mísí prvky středoasijské i středozemní kultury.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: