Organizace Wontanara staví školu pro 500 dětí v Guineji

Organizace Wontanara staví školu pro 500 dětí v Guineji

Je to již 16 let co působí organizace Wontanara v jedné z nejchudších zemí světa v Guineji. Stará se zde o vzdělání, zdraví, jídlo a další potřeby zejména dětí v rámci projektu adopce na dálku. Sdružení se už zasloužilo o postavení 7 škol, které umožňují vzdělávat se více než 3000 dětem.

Tento rok sdružení poprve vyhlašuje veřejnou sbírku na realizaci další školy. Obyvatelé vesnice Menyi darovali pozemek, kde již Wontanara zřídila vrt na pitnou vodu a začala stavět další školu. Místní lidé jsou připraveni ve stavbě pokračovat, chybí jim ale materiál. I s vaší pomocí je možné školu dokončit a dalších 500 dětí bude mít přístup k bezplatnému vzdělání.

Kde se bude stavět?

Vesnice Menyi se nachází v oblasti Kindie, cca 160 km od hl. města Konakry. Žije zde přibližně 1 100 obyvatel, z nichž asi 700 tvoří děti do 18 let. Není zde rozvinutá téměř žádná infrastruktura, lidé nemají přístup k elektřině, zdrojem vody pro celou vesnici byla jedna povrchová studna a potok. Situace je stejná v přilehlých 13 vesnicích. Ve vzdálenějším okolí je pár škol, ale jejich kapacita je mnohonásobně překročena a úroveň vzdělávání velmi nízká. Stejně nepříznivá situace je i v přístupu k základnímu lékařskému ošetření.

Do stavby školy se můžete zapojit i vy, a to díky veřejné sbírce na účet:

2800829748/2010

V roce 2006 zde byla dokončena stavba základní školy se třemi třídami, kabinetem, ředitelnou a toaletami. Podmínkou byla spolupráce místních obyvatel ve výstavbě. Písek a kamenivo sbírali obyvatelé v okolí a drtili je přímo na místě. Vodu potřebnou ke stavbě nanosili obyvatelé (především ženy) na svých hlavách z několik stovek metrů vzdáleného potoka. Výstavbu zajistilo učňovské středisko pod vedením jednoho mistra a mladí zedníci zde absolvovali praxi. Školu o třech třídách v současnosti navštěvuje 161 dětí, což je její maximální kapacita. Všem dětem je v Menyi poskytováno vzdělání bezplatně. Klademe důraz na další vzdělávání pedagogů a metodiku výchovy k nenásilí.

Další fází projektu a velkou prioritou je rozšíření školy tak, aby mohla zajistit předškolní vzdělání, základní vzdělání (1.-6. Třída) a collee (7.-10. Třída). Více tříd znamená jistotu v zajištění návaznosti kvalitního vzdělání a dobré přípravy pro střední školu či vyučení se řemeslu. Místní lidé vnímají vzdělání jako krok k dalšímu rozvoji vesnice – lidé neodcházejí do velkoměst, naopak se usazují, vesnice se rozšiřuje, zlepšení hygienických návyků a následně úbytek souvisejících nemocí, širší možnosti zajištění obživy vlastní rodiny v dospělosti.

Přístup k pitné vodě

Místní obyvatelé se zapojili i do realizace vrtu na pitnou vodu. Vrt je na lehkou mechanickou páku, a je tedy nezávislý na elektrické energii, která v oblasti není dostupná, a na pohonu na naftu, který je neekologický a nákladný. Byl inaugurován v roce 2013 a dnes slouží nejen obyvatelům vesnice Menyi, ale také mnoha dalším z okolních vesnic. Cílová skupina, které se celý projekt dotýká, čítá přibližně 1500 dospělých a 2500 dětí do 18 let ve 14 vesnicích. Vrt byl realizován díky sponzorskému daru jednoho z našich adoptivních rodičů, Vladimíra Rychtaříka.

Cílem projektu je pomoci místním lidem k důstojným podmínkám pro život tak, aby byli soběstační a nezávislí na externí pomoci a zároveň se stali inspirací pro další komunity v řešení podobné situace. Důraz spolupráce je kladen na zapojení místní komunity do plánování, rozhodování a realizace celkového projektu i jeho jednotlivých fází,“ vysvětlila zakladatelka Wontanary a koordinátorka rozvojových projektů Táňa Bednářová.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: