Organizace a účast na help campu

Organizace a účast na help campu

ZORGANIZUJTE SVŮJ HELP-CAMP

Máte-li smysluplný vědecký, humanitární nebo rozvojový projekt, se kterým by vám mohli dobrovolníci pomoct, napište nám na petra.greifova(@)hedvabnastezka.cz. Rádi pomůžeme s náborem a organizací dobrovolníků.

Naše pomoc je samozřejmě bezplatná. Snažíme se jen využít vysoké návštěvnosti HedvabneStezky.cz a dalších našich webů k něčemu dobrému. Mnoho lidí nám psalo, že chtějí vyjet do světa, ale kromě cestování také pomoci místním lidem.

Nezáleží na zemi – rádi pomůžeme s HELP-CAMPem od Slovenska po Antarktidu.

Co po Vás za to budeme chtít?

Skoro nic. Jen zpětnou vazbu – abyste nám, našim čtenářům i potenciálním příštím zájemcům čas od času dali vědět, jak Help-campy proběhly.

ZÚČASTNĚTE SE HELP-CAMPU

Kdo se může zúčastnit

Kdokoliv starší 18 let. Mladší osoby jen v doprovodu zákonného zástupce.

Za účast na HELP-CAMPU neplatíte žádné poplatky.

Máte-li zájem, třeba i jen předběžný, zúčastnit se některého HELP-CAMPU, napište na kontakt, který je uvedený v informacích o jednotlivém HELP-CAMPu.

V mailu, prosím, uveďte stručně základní informace o sobě:

– Který HELP-CAMP vás zaujal
– Věk
– Vaše zkušenosti s dobrovolnickou pomocí (nejsou podmínkou)
– Vaše zkušenosti s cestováním či pobytem v zemi (nejsou podmínkou)
– Přibližný termín, kdy byste se mohl(a) HELP-CAMPu zúčastnit
– Speciální dovednosti, které by se mohly hodit (lékař, zubař, truhlář, stavitel apod.)

Organizátor příslušného HELP-CAMPu vás bude kontaktovat s podrobnějšími informacemi a později případně pozve na informační schůzku.

Za účast na HELP-CAMPU neplatíte žádné poplatky.

PODMÍNKY ÚČASTI

Náklady

Dobrovolníci si hradí dopravu, stravu a ubytování. Ubytování a někdy i strava mohou být – dle podmínek jednotlivých HELP-CAMPů – zdarma nebo za symbolický poplatek. Peníze od sponzorů Expediční fond zásadně nedává na cestovné dobrovolníků, ale místo toho věnuje na skutečnou pomoc (např. nákup stavebního materiálu, léků, školních pomůcek atd.).

Dobrovolníci neplatí žádný zprostředkovací poplatek, což je u většiny organizovaných dobrovolnických projektů běžné (k našemu údivu, neboť nemá logiku platit za to, že jedete někam pomáhat).

Zdravotní a bezpečnostní rizika

Dobrovolníci vyjíždějí na HELP-CAMP na vlastní riziko. Přestože budou Expediční fond i partnerské organizace vždy usilovat o hladký průběh HELP-CAMPů, nemohou převzít odpovědnost za jeho účastníky.

Každý účastník musí sám dopředu zvážit případná rizika (zdravotní a jiná) související se zemí konání HELP-CAMPu a uvědomit si, že nejde o zájezd cestovní kanceláře. Na druhou stranu HELP-CAMPy se obvykle pořádají na místech, kde již dlouhodobě působí nebo působili mnozí jiní dobrovolníci. V dané lokalitě je vždy hmotné zázemí a obvykle navázána dlouhodobá spolupráce s místními lidmi.

Podrobnější informace najdete na stránkách jednotlivých HELP-CAMPů a v informačních mailech zájemcům.

V dostatečném předstihu před HELP-CAMPem se bude konat informační schůzka a školení dobrovolníků.

Účastníkům doporučujeme uzavřít před cestou cestovní-zdravotní pojištění.

Doprava

Dopravu na HELP-CAMP (nebo na místo „srazu“ v dané zemi) si účastníci zajišťují na vlastní náklady, proto se může stát, že se do HELP-CAMPu dopraví každý jiným způsobem. S organizací dopravy do/v náročnějších zemích pomůžeme. Účastníkům budeme napomáhat, aby dopravu na HELP-CAMP vzájemně kooridnovali.

Víza

Zajišťuje si každý dobrovolník sám. Případná potřebná potvrzení a pozvání budou poskytnuta.

Ubytování

Společné ubytování dobrovolníků je obvykle zajištěno. Podle situace je buď zdarma nebo za nízký poplatek, často u místních lidí. Účastník se může na vlastní náklady ubytovat i jinde (např. v lepším hotelu).

Organizace HELP-CAMPu

Organizace jednotlivých HELP-CAMPů se liší, nicméně některé prvky jsou společné.

Každý HELP-CAMP má svého vedoucího (jím může být Čech i cizinec) a partnerskou organizaci.

Vedoucí přiděluje dobrovolníkům práci a zajišťuje komunikaci s partnerskou organizací na místě. Partnerská organizace je organizace, která dlouhodobě v místě působí a stojí za aktivitami, s nimiž dobrovolníci pomáhají. Obvykle také zajišťuje ubytování.

Vedoucí ani partnerská organizace NEMAJÍ za úkol starat se o stravování a zábavu dobrovolníků.

(Partnerskou organizaci berte jako svého „zaměstnavatele“, který vám navíc poskytuje bydlení. Zaměstnavatel se nestará o to, co a kde budete večeřet, ani jak pojedete v neděli na výlet. Vemte, prosím, v úvahu, že místní lidé působící v partnerských organizacích jsou také většinou dobrovolníci, kteří mají svou práci a rodinu a kteří žijí téměř jistě v mnohem tíživějších podmínkách než vy. HELP-CAMP není turistický zájezd. Místní lidé, se kterými budete spolupracovat, budou velmi rádi za vaši pomoc, s potěšením se s vámi seznámí, ukážou vám zajímavosti v okolí a možná pozvou domů na večeři. Samozřejmě vám poradí a pomohou se po příjezdu zorientovat. Vnímejte to však jako jejich dobrou vůli, nikoliv povinnost.)

Povinnosti účastníka HELP-CAMPu

Povinností účastníka HELP-CAMPu je strávit na místě alespoň minimální dohodnutou dobu a během ní odvádět předem dohodnutou práci, v předem dohodnutém rozsahu.

Minimální délka pobytu je obvykle 7-10 dní, delší pobyty však mají větší přínos. V týdnu se obvykle předpokládá 5-6 pracovních dní.

Očekává se slušné chování, dodržování místních zvyklostí a respekt k jiným kulturám, náboženství a zvykům.

V případě vážného porušení těchto povinností může být dobrovolník kdykoliv a s okamžitou platností z HELP-CAMPu jeho vedoucím vykázán.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: