Německo má dvě nové památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO

Německo má dvě nové památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO

Památky světového dědictví UNESCO jsou svědectvím lidských dějin i historie přírody. Seznam vznikl roku 1978 a v průběhu času na něj byly zapsány velkolepé památky jako Angkor Wat v Kambodži nebo Velká čínská zeď. Aktuální seznam čítá celosvětově 1121 kulturních a přírodních památek ve 167 zemích – z toho 46 situovaných zcela nebo částečně v Německu.

Nově byly na seznam připsány další dvě památky ležící v Německu – Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří ve spolkové zemi Sasko a Vodohospodářský systém Augsburgu.

Sasko má v Německu postavení cíle číslo jedna cest za kulturoua titul světového kulturního dědictví UNESCO pro Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří to jen podtrhuje.

Pro dovolenou v Sasku se každý rok rozhodne více než osm milionů hostů z tuzemska i ciziny, přičemž Krušnohoří je jedním z nejoblíbenějších dovolenkových cílů. Idylické krajiny, jedinečná říční údolí a malebná města mají původ ve více než 800 let staré historii hornictví, jemuž Krušné hory vděčí za své bohatství, své jméno (Erz = ruda, kov) i svůj hospodářský význam.

Hornictví nesmazatelně poznamenalo i krušnohorskou přírodu. Kdo rád vyráží na objevitelské cesty, před tím se do budoucna otvírají nejrůznější možnosti: může putovat podél vorařských propustí a orientovat se podle děr, kde ústí štoly, nebo podle řad hald. Dále se může potulovat po hornických městech nebo se vydat za poklady do podzemí. Svědectví dávného hornictví jsou vidět všude podél cest.

Region je také znám hluboce zakořeněnými tradicemi a zvyky, které zde lze autenticky zažít. Například hornické přehlídky a slavnostní poslední směny před Vánoci – Mettenschichten – jsou dodnes pevnou součástí zimní a adventní doby v Krušnohoří.

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří navíc nabízí zážitky po obou stranách hranice. Hranice jakoby neexistují, setkávají se lidé obou národností. Region, který historicky rostl společně, se v budoucnu semkne ještě blíže.

Nejširší nabídku průvodců a map Německa (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně a na eshopu KnihyNaHory.cz

KNH

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří tvoří 22 jednotlivých památek: 17 na německé a 5 na české straně. Vybraná věcná svědectví hornické minulosti představují nejvýznamnější areály a období dobývání rud na sasko-českém pomezí. Každá památka představuje různé objekty: jedinečná důlní díla a systémy štol, komplexy hutí, historická horní města, nádherné kostely, fascinující umělecká díla vztahující se k hornictví a typické krajinné prvky jako trychtýře propadlých štol a řady hald. Nikde v Německu nenajdeme tolik věcných svědectví dolování. Mimořádná univerzální hodnota tohoto areálu světového dědictví spočívá ve spojení všech jeho 22 částí.

Výbor pro světové kulturní dědictví UNESCO vyznamenal také Vodohospodářský systém Augsburgu udělením titulu exkluzivní památka světového kulturního dědictví UNESCO.

Primátor města Augsburg, Dr. Kurt Gribl, k tomu říká: „Vyznamenáním augsburského vodohospodářského sytému titulem památky světového kulturního dědictví UNESCO oceňuje jedinečný poklad, který město skrývá již od svého založení. Poloha Augsburgu na soutoku řek Lechu a Wertachu totiž není náhoda, ale je výsledkem promyšlené strategické úvahy. Za celý svůj hospodářský a kulturní rozvoj vděčí Augsburg vodě z obou řek, a také bohatému výskytu zdrojů pitné vody v městském lese. Voda z Lechu byla po celá staletí inovativně využívána, aby poháněla mlýnská kola a čerpadla. V Augsburgu kvetla řemesla a město z nich bohatlo, mj. i proto, že díky promyšlenému systému kanálů vládly ve městě dobré hygienické poměry a měšťanky a měšťané měli k dispozici vysoce kvalitní pitnou vodu. Souhra lidské vynalézavosti, průkopnických inženýrských znalostí a velkolepého umění studní vytvořily podmínky pro úspěch jedinečného vodohospodářského systému, který v Augsburgu funguje bez přerušení již osm staletí. A to dodnes. Na toto světové dědictví může být město právem hrdé a může se z celého srdce radovat.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí