Naleziště pazourků z doby kamenné ve Spiennes (Mons) (Neolithic Flint Mines at Spiennes (Mons))

Naleziště pazourků z doby kamenné ve Spiennes (Mons) (Neolithic Flint Mines at Spiennes (Mons))

region Valonsko, provincie Hainaut

Největší a nejstarší naleziště pazourků z doby kamenné v Evropě. Leží jižně od města Mons a má rozlohu více než 100 ha. Pazourky se zde těžily a opracovávaly už před 6.000 lety. Naleziště je pozoruhodné různorodostí použitých postupů těžby a také faktem, že bylo přímo spojeno s osídlením téže doby.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: