Muzeum typografie Plantin-Moretus (Plantin-Moretus House-Workshops-Museum Complex)

Muzeum typografie Plantin-Moretus (Plantin-Moretus House-Workshops-Museum Complex)

město Antwerpy, Flandry

Muzejní komplex zahrnuje vydavatelství a tiskárnu Plantin-Moretus z období renesance a baroka. Město Antwerpy patřilo v té době spolu s Benátkami a Paříží k nejdůležitějším v tomto oboru a je spojováno s historií objevu a rozšíření typografie. Christoffel  Plantijn (1520-89) byl významným tiskařem a vydavatelem té doby. Po jeho smrti jej zastoupil jeho zeť Jan Moretus. Památka, která má výjimečnou architektonickou hodnotu, je dokladem o životě a práci velkého tiskařství a vydavatelství druhé poloviny 16. století. Je zde velká sbírka starého tiskařského zařízení, rozsáhlá knihovna, cenné archivy a umělecká díla. Tiskárna byla v provozu do roku 1867.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: