Moskva – co vidět během pár hodin

Moskva – co vidět během pár hodin

Moskva byla založena v roce 1147, kdy dal suzdalský kníže Jurij Dolgorukij postavit u řeky Moskvy první pevnost, rusky kreml. Původní dřevěná stavba byla v 15. století nahrazena kamennou. V téže době také Ivan Hrozný rozšiřuje původní malé knížectví ve velkou říši.

Chram Vasilije Blazeneho

(Středa, 27.září 2006)

Desetihodinové čekání v Moskvě jsme si tentokrát zpříjemnili prohlídkou tohoto nádherného města a i přes věčné dopravní zácpy jsme toho stihli docela dost.

Krásné Rudé náměstí

Srdcem Moskvy je Rudé náměstí, na něž vstupujeme Voskresenskou bránou. Voskresenskaja (nebo též Iverskaja) brána byla sice Stalinem stržena, v devadesátých letech byla však znovu postavena a poutníci se chodí opět modlit do malé kapličky, v níž je umístěna ikona Panny Marie Iverské.

Krasnaja ploščaď patří k nejstarším náměstím v Moskvě. Prakticky od jejího založení zde existovala tržnice, kterou na náměstí přebudoval v 15. století Ivan Hrozný.

Ze slovní hříčky, že „krasnyj“ je „červený“, jsme si jako školáci dělali často legraci, původní název náměstí však ve skutečnosti byl blíž našemu přirozenému pojetí než otrockému překladu – slovo „krasnyj“ ve staroruštině znamená totiž opravdu „krásný“.

Chrám Vasilije Blaženého s typickými barevnými těrpyčnymi kopulemi pochází rovněž ze druhé poloviny 15. století a je dílem Ivana Hrozného, který dal jeho staviteli po dokončení vypíchnout oči, aby už nemohl nikdy nic takového postavit (slovo „těrpyčnyj“ se u nás sice nejčastěji překládá jako „cibulovitý“, ve skutečnosti má však vyjadřovat polohu sepjatých rukou při modlitbě a s cibulí nemá nic společného).

Projížďka Moskvou

Během okružní jízdy kolem Starého města pak z okna taxíku spatříme další význačné moskevské stavby – Leninovu knihovnu, Hotel National, Dům Sovětů, Velké divadlo (momentálně zcela pod lešením), Lubjanku, Polytechnický institut.

Největším moskevským chrámem je dnes opět Chrám Krista Spasitele. Tento svatostánek vznikl původně jako pomník hrdinům napoleonských válek a stavěl se po dobu 40 let. Dokončen byl v roce 1883, už v roce 1931 byl však stržen Stalinem a na jeho místě měl vyrůst monumentální Palác Sovětů, završený stometrovou sochou Lenina.

Nakonec tady však vznikl pouze bazén a už za Gorbačova se zrodila myšlenka na obnovení původního chrámu. Jeho stavba byla nakonec zahájena v roce 1995 a probíhala 5 let. Chrám Krista Spasitele se skládá ze dvou částí – Horního a Spodního chrámu, průměr kopule je 30 metrů.

Novoděvičí klášter (nebo též Klášter novicek) je největším z moskevských klášterů a v roce 2004 byl zapsán rovněž na seznam památek UNESCO. Klášter byl založen v roce 1524 a značného rozšíření se mu dostalo koncem 17.století díky princezně Sofii, sestře cara Petra Velikého, která sem byla poslána do vyhnanství po nezdařeném pokusu o svržení svého bratra.

Novodevici klaster.

Jeden z nejkrásnějších pohledů na Moskvu poskytují Vrabčí hory (Vorobjove Gory, dříve Leninskije Gory). Lze odsud spatřit nejen stadión Lužniky, ale také šest ze sedmi Stalinových sester – novogotických mrakodrapů, postavených Stalinem počátkem padesátých let.

Sedmá sestra je pak přímo za námi – budova Moskevské (dříve Lomonosovovy) univerzity. Moskevská univerzita má 125 fakult, na nichž studuje celkem 40.000 studentů. Hlavní budova má 32 pater a jsou v ní umístěny posluchárny pro 9.000 žáků

Stalinových sester mělo být původně osm – osmá měla stát za Rudým náměstím na místě dnešního hotelu Rossia (ten se ostatně v současné době již taky bourá). Nakonec se však sovětští inženýři zalekli kontrastu s Chrámem Vasilije Blaženého a osmou budovu postavili ve Varšavě.

Sofijské nábřeží zase nabízí nejznámější pohled na Kreml. Jedná se o záběr, který se stal logem ruských i sovětských televizních stanic včetně vysílání Intervize.

Starý Arbat je stále nejoblíbenější pěší zónou moskvičů. Jeho název vznikl již v 15. století a připomíná kočáry, které tudy tehdy jezdily. Ve známost však vešel především v 18. a 19. století, kdy se stal oblíbeným útočištěm umělců.

Novy Arbat

Na náměstí, kde se stýká Starý Arbat s Novým, stojí restaurace Praha a Arbatskaja, jedna z nejhezčích stanice moskevského metra. Nový Arbat je na rozdíl od vedlejší ulice rušný bulvár, plný obchodních domů a dopravního ruchu.

Převzato z kasp.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí