Mándu – město radovánek

Mándu – město radovánek

Město radovánek“ bývalo po 200 let hlavním městem málvského sultanátu. Málva je náhorní plošina ve střední Indii s mírným a příjemným klimatem, porostlá hustými lesy. Zde sultanát nezávislý na dillíském sultanátu založil po Tímúrově vpádu (1398) tughlakovský guvernér Dilávar Chán Ghórí (1401–05).

Po jeho smrti nastoupil Hóšang Chán, který boji s Gudžarátem rozšířil území. Největšího územního rozmachu a kulturního rozkvětu dosáhla Málva za Mahmúda Šáha Chaldžího (1436–69). Panovník byl však nábožensky nesnášenlivý a došlo k rozkolu s hinduistickým obyvatelstvem. R. 1519 Rána Sanga, vládce Méváru, porazil málvského vládce a z této porážky se Málva už nevzpamatovala. R. 1531 bylo hlavní město Mándu dobyto gudžarátským sultánem. Svrchovanosti Mándu učinil konec mughalský císař Akbar, protože mu stálo v cestě při postupu na jih. Poslední vládce Mándu Báz Bahádur se mu postavil na odpor a v bitvě u Sárangpuru byl zabit.

Do pevnosti se vchází Álamgírovou branou (11 m vysoký portál), druhá je Metařská brána a poslední Dillíská brána.

Džámi Masdžid

Páteční mešita byla postavena v r. 1454 a je považována za největší a nejhezčí stavbu v afghánském architektonickém stylu v Indii.

Hóšhangova hrobka

Nachází se za mešitou a byla postavena pro sultána Hóšhanga, který zemřel r. 1435. Je nejstarší indickou hrobkou, kde bylo použito mramoru. Je na ní patrný hinduistický vliv.

Džaház Mahal

„Lodní zámek“ byl určen pro harémové dámy. Pevnost vždy trpěla nedostatkem vody. Za monzunu se naplnily nádrže, ze kterých se voda čerpala do kanálků v paláci. Pitná voda se brala ze třech studní.

Hindóla Mahal

„Palác houpačka“ budí dojem, že jeho zdi jsou nakloněné, odtud jeho název.

Čampa Baórí

„Čampová studna“ dávala pitnou vodu a poskytovala stín a chladný vzduch v horkém období.

Palác Báz Bahádura

Palác posledního nezávislého vládce Mándu. Byl postavený kolem r. 1509.

Pavilonek Rúpmatí

Od pavilonku je výhled na planiny pod náhorní planinou Málvy. Váže se k němu legenda o krásné zpěvačce Rúpmatí a lásce Báz Bahádura k ní.

Zpracováno ve spolupráci s China Tours.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: