Louis Joliett – misonář vodákem

Louis Joliett – misonář vodákem

Velká jezera i okolní řeky brázdil na kánoi jezuitský misionář Joliett. Dokonce objevil vodní cestu od řeky Svatého Vavřince, přes Velká jezera do Mississippi a s ní až do Mexického zálivu.

JOLIETT Louis (též Joliet) (* 21. 9. 1645, Québec, Kanada, † mezi 4. 5. a 15. 9. 1700, na některém z ostrovů v řece Svatého Vavřince, Kanada) – francouzský jezuitský misionář a obchodník s kožešinami

Mocenské zájmy Francie na severu Ameriky, které ohrožovala anglická konkurence, reprezentovaná Společností Hudsonova zálivu (založenou 1670), podpořili v 70. letech 17. století jezuité. Na břehu Hořejšího jezera zřídili misii a její zakladatel Claude Jean Allouez odtud vyšel roku 1670 k řece Wisconsin. Dalším uzlovým bodem jezuitských cest za hledáním „Velké vody“ (tj. řeky mířící do Tichého oceánu), o které hovořili Indiáni, se stala misijní stanice Sault St. Marie u peřejí na průlivu spojujícím Hořejší a Huronské jezero.

Jezuita na vodě

Odtud vyšel roku 1673 Louis Joliett, člen Tovaryšstva Ježíšova, který se však zabýval především obchodem s kožešinami, jež získával od Indiánů. Byl zřejmě prvním Evropanem, který proplul na kánoi všechna jezera od Hořejšího po Ontario (1668–69). V doprovodu svého řádového druha Jacquese Marquetta chtěl najít „Západní proud“, tj. průliv mezi Atlantským oceánem a Pacifikem. Vydali se na další cestu ze stanice Michitimacki­nac na Michiganském jezeře do jezuitské misie Green Bay.

Pokračovali proti proudu Wisconsinu k hornímu toku Mississippi, kterou nazvali Colbertova řeka. Propluli k jejímu soutoku s Missouri, s OhiemArkansasem a přesvědčili se, že mohutný veletok míří stále na jih, na území ovládané Španěly. Vrátili se proto nazpátek do ústí Illinois a po této řece se vrátili na podzim 1673 k Michiganskému jezeru. Cesta L. Jo­lie­t­ta a J. Marquetta dokončila objevování vodní cesty od řeky Svatého Vavřince, přes Velká jezera do Mississippi a s ní do Mexického zálivu.

Od Michiganského jezera ­přenesl L. Joliett své působiště do Québeku a prozkoumal ústí řeky Svatého Vavřince. Roku 1679 se vydal proti proudu řeky Saguenay, kterou chtěl stejně jako jezuita Charles Albanel (1616–1696) roku 1671 využít k cestě do Hudsonova zálivu. Dostal se jen k jezeru Mistassini a teprve později pokračoval ve zkoumání pobřeží Labradoru (po 56° 11’ severní šířky).

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: